FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI anunţă concurs pentru admiterea la studii prin doctorat şi postdoctorat, pentru anul de studii 2013-2014
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA STUDIILE SUPERIOARE DE MASTERAT, CICLUL II, ANUL DE STUDII 2013 – 2014
IŞE a organizat stagiile de formare a cadrelor didactice pe subiectul implementării standardelor de eficienţă a învăţării la disciplinele de studiu din învăţămîntul secundar general şi a evaluării în bază de competenţă
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă admiterea la STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT, ciclul II perioada 2013-2014, specializările din cadrul domeniilor Ştiinţe ale Educaţiei şi Ştiinţe Sociale
THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “EDUCATION FOR DURABLE DEVELOPMENT: INNOVATION, COMPETITIVENESS, AND EFFICIENCY’
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „EDUCAŢIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ: INOVAŢIE, COMPETITIVITATE, EFICIENŢĂ”
Raport privind activitatea Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în primul semestru al anului 2013
În perioada 17-19 iunie 2013, Ministerul Educaţiei, Organizaţia Internațională a Muncii, în colaborare cu Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional au organizat în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei ateliere de instruire ...
Seminarul Republican al Profesorilor de Matematică
Seminar Informativ privind oportunităţile de finanţare a proiectelor de cercetare oferite de Programul NATO Ştiinţă pentru Pace şi Securitate (NATO SPS)
Publicaţii distribuite Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în baza acordurilor de colaborare
AVIZ cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru postul de director al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei