FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

În cadrul Proiectului „Dezvoltarea și promovarea educației incluzive”, implementat de către A.O. „Lumos Foundation Moldova”, în colaborare cu ME al RM şi grupul de lucru al IŞE au fost elaborate următoarele materiale...
Vineri, 30 mai 2014, ora 14:00, în şedinţa SSP din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor in pedagogie a dnei ȘPAC Silvia, cu tema: FUNDAMENTE PEDAGOGICE ALE EDUCAȚIEI...
La 10-11 aprilie, în incinta Centrului Republican de Dezvoltare a Învațămîntului Profesional se desfășoară activitatea de formare a grupului de experți pentru evaluarea externă a instituțiilor de învățămînt secundar profesional și mediu de specialitate
Marti, 15 aprilie 2014, Ora: 14.00, se anunţă susţinerea tezei de doctor a dnei DERMENJI-GURGUROV Svetlana, cu tema: „Formarea competenței didactice a studenților filologi”
Luni, 14 aprilie 2014, Ora: 14.00, se anunţă susţinerea tezei de doctor a dnei GRIGOR Ina, cu tema: „Educația economică a elevilor din învățământul liceal”
Spectacol muzical cu genericul ,,Cu o floare, cu un dor primăvara a venit în zbor”
E- BULETIN BIBLIOGRAFIC (2014) în contextul Acordului de colaborare SCHIMB DE CARTE
Deschiderea profilactoriului Institutului de Stiinţe ale Educaţiei
Miercuri 5 martie a avut loc deschiderea profilactoriului ISE
Bibliotecarii şcolari la stagii de formare profesională
Marți, 11 martie 2014, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Sala de festivităţi, va avea loc şedinţa ordinară a Seminarului Republican al profesorilor de matematică....
Spectacol muzical cu genericul: "Viaţa-i un cîntec pe pămînt Ţine-mă, Doamne, să-l mai cînt"