FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

În data de 4 septembrie curent, cercetătorii ştiinţifici din cadrul serviciului Relaţii Internaţionale şi Transfer Tehnologic din IŞE au participat la seminarul “Managementul Proprietăţii Intelectuale în programele europene de cercetare”...
Spectacolul muzical Cu drag de Dumneavoastră
Vineri, 11 octombrie 2013, ora 14:00, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat din cadrul IŞE va avea loc susţinereapublică a tezei de doctor in pedagogie a dnei Braghiş Maria, cu tema: Strategii pedagogice de optimizare a parteneriatului ...
IŞE a organizat stagiile de formare a cadrelor didactice pe subiectul implementării standardelor de eficienţă a învăţării la disciplinele de studiu din învăţămîntul secundar general
Seminar de formare a formatorilor locali în învăţămîntul primar
Miercuri, 25 septembrie 2013, ora 14:40 în sala de festivități, va avea loc evaluarea finală a profesorilor de Educaţie muzicală aflaţi la stagiul de formare profesională continuă
LISTA PRELIMINARĂ A PERSOANELOR PROPUSE CĂTRE ÎNMATRICULARE LA STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT
Miercuri, 25 septembrie 2013, ora 15:00, în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor in pedagogie a dnei Dermenji Svetlana, cu tema: Formarea ...
Miercuri 18 septembrie se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat a dlui BACIU Sergiu, dr. ped., conf. univ.
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI anunţă concurs pentru admiterea la studii prin doctorat şi postdoctorat, pentru anul de studii 2013-2014
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA STUDIILE SUPERIOARE DE MASTERAT, CICLUL II, ANUL DE STUDII 2013 – 2014
IŞE a organizat stagiile de formare a cadrelor didactice pe subiectul implementării standardelor de eficienţă a învăţării la disciplinele de studiu din învăţămîntul secundar general şi a evaluării în bază de competenţă