FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

Spectacolul muzical Cu drag de Dumneavoastră
Vineri, 11 octombrie 2013, ora 14:00, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat din cadrul IŞE va avea loc susţinereapublică a tezei de doctor in pedagogie a dnei Braghiş Maria, cu tema: Strategii pedagogice de optimizare a parteneriatului ...
IŞE a organizat stagiile de formare a cadrelor didactice pe subiectul implementării standardelor de eficienţă a învăţării la disciplinele de studiu din învăţămîntul secundar general
Seminar de formare a formatorilor locali în învăţămîntul primar
Miercuri, 25 septembrie 2013, ora 14:40 în sala de festivități, va avea loc evaluarea finală a profesorilor de Educaţie muzicală aflaţi la stagiul de formare profesională continuă
LISTA PRELIMINARĂ A PERSOANELOR PROPUSE CĂTRE ÎNMATRICULARE LA STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT
Miercuri, 25 septembrie 2013, ora 15:00, în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor in pedagogie a dnei Dermenji Svetlana, cu tema: Formarea ...
Miercuri 18 septembrie se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat a dlui BACIU Sergiu, dr. ped., conf. univ.
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI anunţă concurs pentru admiterea la studii prin doctorat şi postdoctorat, pentru anul de studii 2013-2014
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA STUDIILE SUPERIOARE DE MASTERAT, CICLUL II, ANUL DE STUDII 2013 – 2014
IŞE a organizat stagiile de formare a cadrelor didactice pe subiectul implementării standardelor de eficienţă a învăţării la disciplinele de studiu din învăţămîntul secundar general şi a evaluării în bază de competenţă
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă admiterea la STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT, ciclul II perioada 2013-2014, specializările din cadrul domeniilor Ştiinţe ale Educaţiei şi Ştiinţe Sociale