[Alternative text2]


FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

24-25 octombrie 2014 Workshopul Internaţionl cu genericul Educaţia globală din perspectiva formării competenţelpr şcolare.
Vineri, 24 octombrie 2014, ora 14:00, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei va fi examinată teza de doctor în pedagogie a dnei Iovva Olga
Seminarul Republican al Profesorilor de Geografie
ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR ANUL II
ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR LA TURUL III LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII DE MASTERAT!
ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR ABSOVENŢI !
ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR! Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă şedinţa masteranzilor după cum urmează:
Direcţiilor Generale Învăţământ, Tineret şi Sport Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă stagiile de formare profesională continuă a cadrelor didactice în perioada 22.09. – 11.10.2014, după cum urmează:
LISTA PERSOANELOR ÎNMATRICULATE LA STUDII SUPERIOARE, CICLUL II, MASTERAT, ANUL 2014-2015
Rezultatele probelor de concurs la studii superioare, ciclul II, masterat, turul II 08 septembrie 2014
IȘE, CED în colaborare cu ME al Republicii Moldova și DGE, Tineret și Sport din m.Chișinău organizează pentru profesorii de geografie în perioada 26-27 septembrie 2014 seminarul republican cu genericul
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA STUDIILE SUPERIOARE, CICLUL II, MASTERAT ANUL DE STUDII 2014 – 2015