FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

Miercuri 24 iunie 2015 se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice, Pretendent: GLOBU NELEA, Conducător ştiinţific: SILISTRARU NICOLAE, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar
Succesele Expoziţiei de Carte Didactică şi Ştiinţifică organizată de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei cu prilegul ZILEI UŞILOR DESCHISE
Marţi, 16 iunie 2015 la IŞE va avea loc ÎNTREVEDERE cu domnul AURELIAN SILVESTRU, doctor în psihologie, fondator şi manager al Liceului de Creativitate şi Inventică PROMETEU din Chişinău, autor a mai multor volume de proză şi poezie
STAGII DE FORMARE LA INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Expoziţie de Carte Ştiinţifică organizată de Biblioteca institutului în cadrul activităţii ZIUA UŞILOR DESCHISE, 8-9 iunie 2015
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează activităţi cu prilejul „Zilei uşilor deschise”, care se desfăşoară în perioada 8-9 iunie 2015, între orele 10.00-15.00
A demarat etapa a II-a a proiectului IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CALITATE A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL DIN REPUBLICA MOLDOVA DIN PERSPECTIVA ŞCOLII PRIETENOASE COPILULUI din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.
Vineri, 24 aprilie, directorul Institutului de Științe ale Educației, dna Lilia Pogolșa, dr. hab., conf. univ. a participat la conferinţa internaţională „Educaţia Profesională şi Necesităţile Economice..
Institutul de Științe ale Educației, Centrul de Excelență Didactică organizează la 25 aprilie 2015 Work-shopul Internaţional cu genericul VALORIFICAREA MANUALULUI DIGITAL ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a asumat şi rolul de identificare, de promovare şi de susţinere a spiritelor artistice ale cadrelor didactice din învăţământ
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Sectorul Limbă şi Comunicare, a organizat pe 16 aprilie, curent, Masa rotundă cu genericul Formarea vorbitorului cult de limbă română: realizări, probleme, perspective.
INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI CU RECUNOȘTINȚĂ PENTRU PARTICIPANȚII LA SIMPOZIONUL „VALORILE MORAL-SPIRITUALE ALE EDUCAŢIEI”