FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ cu genericul ŞCOALA MODERNĂ: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI
Ghid metodologic EVALUARE CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR (CLASA 1)
Studiu bibliografic- documentări analitice şi sintetice GALINA MARTEA - PEDAGOGUL CU O PERSONALITATE AUTENTICĂ ŞI O PERSONALITATE INTEGRĂ, elaborat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
Rezultatul probelor de admitere la studii superioare, ciclul II masterat
ÎN ATENȚIA CONCURENȚILOR PRIVIND ADMITEREA LA STUDII SUPERIOARE, CICLUL II MASTERAT
De astazi 10 august 2015, la IŞE continuă pilotarea instrumentelor de evaluare aferente standardelor de calitate
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI anunţă admiterea la studii superioare, ciclul II masterat, pentru anul de învăţământ 2015 -2016, ...
Monografia SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT - PROMOTOR AL IDENTITĂŢII NAŢIONALE, autor GALINA MARTEA
Miercuri 24 iunie 2015 se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice, Pretendent: GLOBU NELEA, Conducător ştiinţific: SILISTRARU NICOLAE, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar
Succesele Expoziţiei de Carte Didactică şi Ştiinţifică organizată de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei cu prilegul ZILEI UŞILOR DESCHISE
Marţi, 16 iunie 2015 la IŞE va avea loc ÎNTREVEDERE cu domnul AURELIAN SILVESTRU, doctor în psihologie, fondator şi manager al Liceului de Creativitate şi Inventică PROMETEU din Chişinău, autor a mai multor volume de proză şi poezie
STAGII DE FORMARE LA INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI