FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

Rezultatele preventive la concursul de admitere la studii superioare de master, ciclul II, etapa II
Rezultatele preventive la concursul de admitere la studii superioare de master, ciclul II, etapa I
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI anunţă admiterea la studii superioare, ciclul II masterat, pentru anul de învăţământ 2017 -2018
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională EVALUAREA ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL: DEZIDERATE ACTUALE
Vineri, 30 iunie 2017, ora 14:00, în ședința CȘS din cadrul IŞE va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în științe pedagogice a domnului Ababii Oleg, cu tema: Managementul recuperării copiilor cu deficiențe mintale în instituția...
Luni, 19 iunie 2017, ora 13:00, în ședința SŞP din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor în psihologie a doamnei Maria Corcevoi, cu tema: MECANISME PSIHOLOGICE DE ATENUARE...
Marţi, 27 iunie 2017, ora 13:00, în ședința SŞP din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor în psihologie a doamnei Daniela Cazacu, cu tema: REPREZENTAREA SOCIALĂ A FAMILIEI CONTEMPORANE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Joi, 08 iunie 2017, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doina 104 va avea loc şedinţa ordinară a Seminarului Republican al Profesorilor de Matematică.
Marţi, 23 mai 2017, la ora 14:00, în ședința SŞP ad-hoc din cadrul IŞE va fi examinată teza de dr. hab. în ştiinţe pedagogice, a dlui Victor BUFTEA,
ORARUL CONSULTAȚIILOR ȘI EXAMENELOR DE DOCTORAT
ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR ABSOVENŢI!
În atenția studenților-doctoranzi și a candidaților la studii superioare de doctorat, ciclul III