În data de 10–11 mai 2018 la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei sa desfăşurat SEMINARUL METODOLOGIC REPUBLICAN „ŞCOALA, BISERICA ŞI COMUNITATEA: PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE”.
Vineri, 27 aprilie 2018, ora 11:00 în sala de lectură a Bibliotecii IȘE va avea loc Lansarea colecției CONCEPTE FUNDAMENTALE ÎN PEDAGOGIE Autor: SORIN CRISTEA Profesor univ., dr.
Joi, 12 aprilie 2018, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doina 104, va avea loc şedinţa ordinară a Seminarului Republican al Profesorilor de Matematică.
La 17 martie 2018 Catedra Educație Socială, Artistică și Tehnologică a Institutului de Științe ale Educației a organizat Workshop-ul Internațional cu genericul „Învățarea activă – exemple de bune practici”
În perioada 19.03 - 06.04.2018 (3 săptămâni) vă așteptăm la stagii de formare continuă la specialitățile: Educația preșcolară, Învățământ primar, Limba și literatura româna ....
Miercuri, 28 februarie 2018, la ora 13:00, în ședința SȘP, 511.03-Psihologie socială, din cadrul IȘE va fi examinată teza de doctor în psihologie a domnului Toma Sergiu cu tema: Adaptarea psihosocială a copiilor cu cerinţe...
Institutul de Științe ale Educației organizează și desfășoară în anul 2018 stagiile de formare continuă pentru cadrele didactice și manageriale la Modulul „Evaluarea criterială prin descriptori în învăţământul primar”
Seminarul Metodologic Republican „Continuitatea metodologică a Evaluării Criteriale prin Descriptori în învăţământul primar”,
La data de 16 ianuarie 2018 a avut loc şedinţa de audiere a rapoartelor privind activitatea ştiinţifică, inovaţională, managerială şi financiară în anul 2017
A FOST RETRAS ARTICOLUL „PEDAGOGY OF EMOTIONAL CULTURE” – AUTOR: NADEJDA STRATAN, LECTOR, DOCTORANDĂ, UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CRENGĂ” – DIN NR. 2(50) 2016 AL REVISTEI ŞTIINŢIFICE „UNIVERS PEDAGOGIC”
Stimaţi colegi, În coordonare cu MECC Vă anunţăm că desfăşurarea planificată pentru ziua de 19 ianuarie 2018 a Seminarului Metodologic Republican se contramandează pentru altă dată
Marţi, 23 ianuarie 2018, la ora 13:00, în ședința SȘP, 511.03-Psihologie socială, din cadrul IȘE va fi examinată teza de doctor în psihologie a doamnei Cerlat Raisa