Stimaţi colegi, În coordonare cu MECC Vă anunţăm că desfăşurarea planificată pentru ziua de 19 ianuarie 2018 a Seminarului Metodologic Republican se contramandează pentru altă dată
Marţi, 23 ianuarie 2018, la ora 13:00, în ședința SȘP, 511.03-Psihologie socială, din cadrul IȘE va fi examinată teza de doctor în psihologie a doamnei Cerlat Raisa
Miercuri, 3 ianuarie 2018, la ora 14:00, în ședința SŞP din cadrul IŞE va fi examinată teza de doctor în ştiinţe pedagogice, la specialitatea 531.01 – Teoria generală a educaţiei, a dnei Tatiana NAGNIBEDA - TVERDOHLEB,
Joi, 21 decembrie 2017, la ora 13:00, în ședința SȘP 511.03, din cadrul IȘE va fi examinată teza de doctor în psihologie a doamnei Vrabii Violeta cu tema: Dimensiuni psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic
Sâmbătă, 09 decembrie 2017, în incinta IŞE, va avea loc şedinţa ordinară a Seminarului Republican al Profesorilor de Matematică, Se va discuta: Analiza subiectelor propuse la examenul de absolvire a gimnaziului și de BAC ...
Stimaţi profesori, cercetători şi manageri, pentru a participa la sesiunile conferinţei ştiinţifice internaţionale "Evaluarea în Sistemul Educaţional: deziderate actuale” vă solicităm respectuos achitarea taxelor fixate pînă la 30.10.2017
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI anunţă admiterea la studii superioare, ciclul II masterat, sesiunea suplimentara
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI din CHIŞINĂU în contextul Acordului de colaborare cu UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS”DIN GALAŢI, ROMÂNIA,
Rezultatele preventive la concursul de admitere la studii superioare de master, ciclul II, etapa II
Rezultatele preventive la concursul de admitere la studii superioare de master, ciclul II, etapa I
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI anunţă admiterea la studii superioare, ciclul II masterat, pentru anul de învăţământ 2017 -2018
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională EVALUAREA ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL: DEZIDERATE ACTUALE