AVIZ
Luni, 16 mai 2022, la ora 13:00,
în ședința Seminarului Științific de Profil, 511.03 – Psihologie socială,
din cadrul Institutului de Științe ale Educației
va fi examinată teza de doctor habilitat în psihologie
a dnei PALADI Oxana, doctor în psihologie, conferențiar universitar
cu tema:
Orientările valorice și impactul lor asupra adaptării psihosociale a adolescenților
Consultant științific - BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar
Ședința se va desfășura în sala 212 a Institutului de Științe ale Educației, str. Doina, 104