Institutul de Științe ale Educației
anunță concurs la următoarele funcții:

 

 1. Catedra Învăţământ Primar şi Educaţie Timpurie
  • Conferențiar universitar (pedagogie și învățământ primar) - 1,0 unități;
  • Conferențiar universitar (educație timpurie) - 1,0 unități;
  • Lector universitar (pedagogie și învățământ primar) - 1,0 unități;
  • Lector universitar (educație timpurie) - 1,0 unități.
 1. Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare
  • Conferențiar universitar (tehnologii informaționale) - 1,0 unități;
  • Conferențiar universitar (limba română) - 1,0 unități;
  • Conferențiar universitar (limbi străine-limba engleză și franceză) - 1,0 unități;
  • Conferențiar universitar (geografie) - 1,0 unități;
  • Lector universitar (tehnologii informaționale) - 1,0 unități;
  • Lector universitar (limba română) - 1,0 unități;
  • Lector universitar (limbi străine-limba engleză) - 1,0 unități;
  • Lector universitar (geografie) - 1,0 unități. 
 1. Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional
  • Conferențiar universitar (pedagogie) - 1,0 unități;
  • Conferențiar universitar (psihologie) - 1,0 unități;
  • Lector universitar (pedagogie) - 1,0 unități;
  • Lector universitar (pedagogie) - 1,0 unități. 
 1. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”
  • Redactor principal - 1,0 unități. 
 1. Secția Tehnologii Informaționale
  • Programator principal - 1,0 unități;
  • Inginer programator - 1,0 unități. 
 1. Secţia Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul
  • Specialist principal - 1,0 unități. 
 1. Secţia Managementul Formării Profesionale şi de Asigurare a Calităţii
  • Metodist superior - 1,0 unități. 
 1. Personal de execuție
  • Secretar - 1,0 unități. 
 1. Sectorul Managementul Formării Profesionale
  • Cercetător științific - 1,0 unități.

 

Candidații pentru ocuparea funcției vor depune, în termen de 30 zile calendaristice, prin email, la Secția Resurse Umane și Relații cu Publicul, indicând poziția la care aplică, următoarele documente: curriculum vitae, copia carnetului de muncă, copiile diplomelor de licență/master, după caz, copia diplomelor de doctor/doctor habilitat, conferențiar universitar/profesor universitar, lista confirmată a lucrărilor științifice și metodice publicate.

Datele de contact a persoanei responsabile de oferire a informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: tel (+373) 22 468728; 079227933, e-mail: [email protected]