INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

 

organizează on-line – la 09 octombrie 2020 - 
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

„EDUCAŢIA: FACTOR PRIMORDIAL

ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII”

PARTENERI

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova,
Institutul de Pedagogie al ANŞP (Kiev, Ucraina),

Universitatea de Stat din Moldova,

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău,

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău),

Universitatea de Stat „Bogdan-Petriceicu Hasdeu”din Cahul,

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (România).


Actuala ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale este consacrată configuraţiei EDUCAŢIEI per ansamblu ca factor primordial în dezvoltarea societăţii.

Provocările şi schimbările societale în lumea contemporană solicită educaţiei să se ralieze la identificarea sa ca un sistem şi ca un proces dinamic şi reformator.

Genericul conferinţei semnifică un consens şi o continuitate a forumurilor ştiinţifice anterioare. Contextul tematic amplu oferă prilejul de a lua în dezbatere cele mai actuale şi diverse aspecte ale domeniului educaţional.

Obiectivul evenimentului îl reprezintă oportunitatea de a oferi noi perspective şi de a promova inovaţia în educaţie. Dorinţa de schimbare, efortul pentru progres îşi are originea în aceeaşi nevoie de valorizare.

Este peremptorie realitatea că educaţia nu se poate opri odată cu finalizarea studiilor obligatorii.

Profesionalizarea carierei didactice, abordată în context actual, edifică soclul profesionistului în sistemul şi în procesul educaţional.

Avem certitudinea unei participări eficiente şi utile, contribuindu-se – astfel – la avansarea învăţământului naţional, din perspectiva integrării meritorii în spaţiul educaţional european.


Participanților care au prezentat comunicări, precum și celor care s-au înregistrat on-line,
li se va expedia link-ul de acces în Secțiune.
 
Materialele conferintei sint indexate in Instrumentul Bibliometric National  

Linkul pentru transmisiunea on-line  
 
 

 

 VĂ INVITĂM SĂ NE ONORAŢI CU PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRĂ
 LA ACEST FOR ŞTIINŢIFIC!