AVIZ !
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă concurs pentru angajarea cadrelor ştiinţifico-didactice, de la 02.01.2020, la următoarele specialităţi:
Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare:
 • Lector universitar  – 1 unitate (informatica)
 • Asistent universitar – 1 unitate (informatica)
 • Conferenţiar universitar – 1 unitate (chimie/biologie)
 • Lector universitar – 1 unitate (chimie/biologie)
 • Conferenţiar universitar – 1 unitate (limba română)
 • Asistent universitar – 1 unitate (limba engleză)
    Catedra Învăţământ Primar şi Educaţie Timpurie:
 • Conferenţiar universitar – 1 unitate (învăţământ primar)
 • Conferenţiar universitar – 1 unitate (educaţie timpurie)
 • Lector universitar – 1 unitate (educaţie timpurie)
 • Asistent universitar – 1 unitate (învăţământ primar)
Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional
 • Conferenţiar universitar – 2 unităţi (pedagogie)
 • Conferenţiar universitar – 1 unitate (psihologie)
 • Lector universitar – 1 unitate (pedagogie)
 • Lector universitar – 1 unitate (psihologie)
Dosarele vor fi depuse la secţia Resurse Umane şi Relaţii cu Publicu, biroul 302, în orele de program: 8.30 – 17.00; pauză de masă: 12.30 – 13.00, anexând următoarele acte: curriculum vitae, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii / doctor habilitat / doctor în ştiinţe / conferenţiar universitar, lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate. 
Informaţii suplimentare referitor la concurs pot fi găsite la telefonul: 0-22-46-87-28;
Adresa Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei: mun. Chişinău, str. Doina, 104