Stimați profesori, manageri școlari, șefi ai DGM/RÎTS, metodiști, responsabili de discipline școlare, 
Institutul de Științe ale Educației anunță demararea stagiilor de formare profesională continuă (FPC) pentru anul 2019, conform Planului respectiv prezentat MECC pentru coordonare.
Vă rugăm să planificați traseul de FPC și vă așteptăm pe fiecare și pe toți la IȘE pentru a vă perfecționa profesional și personal.
Institutul are ca dotație săli confortabile, echipament modern, bibliotecă și sală de lectură, cazare în cămin, cabinete medicale pentru întremarea și recuperarea sănătății.
Conținuturile Programelor de FPC sunt actualizate în conformitate cu politicile actuale ale MECC și cu nevoile de FPC ale cadrelor didactice și de conducere.
Programele sunt realizate de colaboratorii Institutului - lectori, conferențiari și profesori universitari, doctori și doctori habilitați, competenți și solidari nevoilor domniilor voastre.

Adresa IȘE: or. Chișinău, str. Doina, 104, sectorul Poșta Veche,
tel.: 022 46 87 30 (Secția Managementul Formării Profesionale și Asigurarea Calității),
022 46 67 87 (director adjunct),
022 400 700 (antecamera).

Al dumneavoastră, conf.univ.dr. Nelu Vicol, director adjunct formare profesională.