CONCURS

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi didactice şi de conducere:
 
Departamentul Formare Profesională:
 
Catedra Învăţământ Primar şi Educaţie Timpurie:
 • Şef catedră, conferenţiar universitar – 1 unitate;
 • Conferenţiar universitar – 2 unităţi (educaţie preşcolară);
 • Conferenţiar universitar – 1 unitate (învăţământ primar);
 • Lector universitar – 1 unitate (învăţământ primar);
 • Lector universitar – 1 unitate (psihologie).
Catedra Educaţie Lingvistică şi Literară:
 • Şef catedră, conferenţiar universitar – 1 unitate;
 • Conferenţiar universitar – 1 unitate (limba română);
 • Lector universitar – 1 unitate (limba engleză – limba franceză).
Catedra  Matematică şi Ştiinţe:
 • Şef catedră, conferenţiar universitar – 1 unitate;
 • Lector universitar – 1 unitate (chimie-biologie);
 • Lector universitar – 1 unitate (informatică).
Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional:
 • Şef catedră, conferenţiar universitar – 1 unitate
 • Conferenţiar universitar – 2 unităţi (pedagogie).
Catedra Educaţie Socială, Artistică şi Tehnologică:
 • Şef catedră, conferenţiar universitar – 1 unitate

Dosarele vor fi depuse la secţia Resurse Umane şi Relaţii cu Publicu, biroul 302, în orele de program: 8.30 – 17.00; pauză de masă: 12.30 – 13.00, anexând următoarele acte: curriculum vitae, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii / doctor habilitat / doctor în ştiinţe / conferenţiar universitar, lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate. 

Termenul pentru depunerea actelor este de 30 zile.
Informaţii suplimentare referitor la concurs pot fi găsite la telefonul: 0-22-46-87-28;
Adresa Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei: mun. Chişinău, str. Doina, 104