Finalizarea procesului de elaborare şi implementare conceptuală şi metodologică a Evaluării Criteriale prin Descriptori (ECD)a fost realializată în mod etapizat în clasele I-III, în conformitate cu art. 16, alin.5, al Codului Educaţiei, şi, urmărinduse scopul de identificare a acţiunilor de continuitate metodologică a ECD în învăţământul primar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a desfăşurat pe data de 26 ianuarie curent Seminarul Metodologic Republican „Continuitatea metodologică a Evaluării Criteriale prin Descriptori în învăţământul primar”, organizat în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. 
La seminar au participat experţi în domeniul educaţional, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, şefii Direcţiilor raionale de învăţământ, reprezentanţii organelor locale de specialitate în domeniul învăţământului, cadre manageriale şi didactice, autori de ghiduri și metodologii și alte categorii de personal didactic. 
La eveniment a participat Dna Cutasevici Angela, secretar de Stat la MECC, care a menționat că etapele implementării unei noi culturi evaluative constituie un proces complex, lent și trebuie introduse noi tendințe cu privire la practicile bune și istoriile de succes. Domnia sa a reiterat despre convingerea că finalitatea implementării Evaluării Criteriale prin Descriptori va contribui, în egală măsură, la schimbarea modului de percepere a școlii de către comunitate, la creșterea, nu în ultimul rând, a imaginii cadrului didactic în societate.
În debutul seminarului, dr. hab., prof.univ., Lilia Pogolşa, directorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, a realizat o retrospectivă a implementării Codului Educaţiei cu privire la prevederile art.16, alin. 5, axată pe evaluarea în învăţământul primar, accentuând importanţa ECD ca paradigmă fundamentată ştiinţific şi metodologic. În context, relevante au fost şi alte comunicări pe dimensiunea reformei evaluării la treapta primară de învăţământ cu centrarea pe copil, fiind reiterate finalităţile implementării ECD în 2015-2017, precum şi paradigma evaluării criteriale prin descriptori cu accente praxiologice.
În aceeaşi ordine de idei, au fost elucidate momente imperioase privind asigurarea continuităţii implementării ECD în învăţământul primar şi în pregătirea iniţială a cadrelor didactice, şi perspectivele de continuitate a implementării ECD.
Esenţială a fost ideea cu referire la formarea calitativă a cadrelor didactice ca prerogativă a reformei, susţinută de dr. Nelu Vicol, conf. univ. IŞE, precum şi ideile valoroase ale dr. Mariana Marin, şef catedră IŞE, dr. hab. Ludmila Ursu, prof.univ., şef catedră UPS „Ion Creangă”, evidenţiate fiind aspectele praxiologice ale ECD/abordarea holistică a acesteia.
În cadrul evenimentului a avut loc distribuţia festivă a unui set de cărţi-ghiduri, un suport ştiinţifico-metodic valoros, înmânat fiecărei Direcţii de Învăţământ. Suportul metodologic propune recomandări întemeiate pe Codul Educaţiei al Republicii Moldova și reprezintă un document de reper pentru cadrele didactice care activează la clasele I, a II-a, a III-a în vederea asigurării evaluării calitative în contextul metodologiilor privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori în aceste clase. În premieră, suportul științifico-metodic vine să asigure inițierea în proiectarea eșalonată a ECD la nivelul proiectărilor de lungă și de scurtă durată. 
La finalizarea seminarului, organizatorii au oferit spaţiu tuturor participanţilor pentru discuţii şi exprimarea opiniilor. 
Un reportaj desfăşurat cu opinii ale participanţilor va fi publicat în săptămânalul UPP pe data de 1 februarie a.c.

 

 

Seminarul Metodologic Republican „Continuitatea metodologică a Evaluării Criteriale prin Descriptori în învăţământul primar”,Seminarul Metodologic Republican „Continuitatea metodologică a Evaluării Criteriale prin Descriptori în învăţământul primar”,Seminarul Metodologic Republican „Continuitatea metodologică a Evaluării Criteriale prin Descriptori în învăţământul primar”,Seminarul Metodologic Republican „Continuitatea metodologică a Evaluării Criteriale prin Descriptori în învăţământul primar”,Seminarul Metodologic Republican „Continuitatea metodologică a Evaluării Criteriale prin Descriptori în învăţământul primar”,Seminarul Metodologic Republican „Continuitatea metodologică a Evaluării Criteriale prin Descriptori în învăţământul primar”,Seminarul Metodologic Republican „Continuitatea metodologică a Evaluării Criteriale prin Descriptori în învăţământul primar”,Seminarul Metodologic Republican „Continuitatea metodologică a Evaluării Criteriale prin Descriptori în învăţământul primar”,Seminarul Metodologic Republican „Continuitatea metodologică a Evaluării Criteriale prin Descriptori în învăţământul primar”,Seminarul Metodologic Republican „Continuitatea metodologică a Evaluării Criteriale prin Descriptori în învăţământul primar”,Seminarul Metodologic Republican „Continuitatea metodologică a Evaluării Criteriale prin Descriptori în învăţământul primar”,Seminarul Metodologic Republican „Continuitatea metodologică a Evaluării Criteriale prin Descriptori în învăţământul primar”,