Aviz
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă suplinirea următoarelor funcţii de la 01.01.2018:

Departamentul Ştiinţă:

Sectorul Limbă şi Comunicare
 • Cercetător ştiinţific stagiar – 1 unitate
Sectorul Parteneriate Educaţionale
 • Cercetător ştiinţific coordonator – 1 unitate 
 • Cercetător ştiinţific superior – 1 unitate
Sectorul Calitatea Educaţiei
 • Cercetător ştiinţific coordonator – 1 unitate
 • Cercetător ştiinţific superior – 1 unitate
Sectorul Managementul formării Profesionale
 • Cercetător ştiinţific – 1 unitate
 • Cercetător ştiinţific superior – 1 unitate
Sectorul Asistenţa psihologică în Educaţie
 • Cercetător ştiinţific superior – 1 unitate
 • Cercetător ştiinţific  – 1 unitate
 • Cercetător ştiinţific stagiar – 1 unitate
Secţia Redactare şi Editare 
 • Redactor – 1 unitate

Departamentul Formare Continuă:

Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţămînt Primar
 • Şef catedră, conferenţiar universitar – 1 unitate
 • Conferenţiar universitar – 6 unităţi
 • Lector universitar – 3 unitaţi
Catedra  Matematică şi Ştiinţe
 • Conferenţiar universitar – 2 unităţi
Catedra Limbă şi Comunicare
 • Şef catedră, conferenţiar universitar – 1 unitate
 • Conferenţiar universitar – 2 unităţi
 • Lector universitar – 1 unitate
Catedra  Educaţie Socioumanistică, Arte şi Tehnologii
 • Conferenţiar universitar – 2 unităţi
 • Lector universitar – 1 unitate
Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional:
 • Profesor universitar – 1 unitate
 • Conferenţiar universitar – 1 unitate
Centrul Naţional de Educaţie Rutieră
 • Conferenţiar universitar – 1 unitate
 • Lector universitar – 1 unitate
 • Specialist principal-metodist – 1 unitate
Centrul Editorial „Univers Pedagogic”
 • Redactor-şef – 1 unitate
 • Reporter – 1 unitate
 • Operator în sistemul editorial computerizat – 1 unitate
Centrul de Excelenţă Didactică
 • Şef centru – 1 unitate
 • Specialist principal-metodist – 1 unitate
Secţia Management al Calităţii
 • Şef secţie – 1 unitate
 • Metodist – 2 unităţi
Secţia Studii
 • Metodist – 1 unitate
Secţia Tehnologii Informaţionale
 • Inginer programator – 1 unitate
Secţia Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană
 • Şef secţie – 1 unitate
 • Traducător coordonator- 1 unitate
 • Metodist coordonator – 1 unitate

Persoanele care doresc suplinirea uneia dintre funcţii vor depune cererea la secţia Resurse Umane până la 15.12.2017, anexând următoarele acte: curriculum vitae, copia buletinului de identitate, copia carnetului de muncă, copiile diplomelor de studii.

Informaţii suplimentare la telefonul 0-22-46-87-28;
Adresa I.Ş.E.: mun. Chişinău, str. Doina, 104