Aviz

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă concurs la următoarele funcţii:
Departamentul Formare Continuă:

 • Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţămînt Primar
   • Conferenţiar universitar – 3 unităţi
   • Lector universitar – 3 unitaţi
 • Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare:
  • Matematică şi Ştiinţe
   • Conferenţiar universitar – 2 unităţi
  •  Limbă şi Comunicare
   • Conferenţiar universitar – 1 unitate
   • Lector universitar – 1 unitate
  •  Educaţie Socioumanicstică, Arte şi Tehnologii
   • Conferenţiar universitar – 2 unităţi
   • Lector universitar – 1 unitate
 • Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional:
   • Profesor universitar – 1 unitate
   • Conferenţiar universitar – 1 unitate
   • Lector universitar – 2 unităţi
 • Catedra Pedagogie şi Psihologie:
   • Profesor universitar – 1 unitate
   • Conferenţiar universitar – 1 unitate
   • Lector universitar – 1 unitate

Persoanele care doresc să participe la concurs vor depune  şi vor înregistra la secţia Resurse Umane cererile la care se anexează: curriculum vitae, copia carnetului de muncă, copiile diplomelor de licenţă / master; doctor/doctor habilitat (în domeniul de ştiinţă corespunzătoare postului), profesor universitar/ conferenţiar universitar, lista confirmată a lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate.

Informaţii suplimentare la telefonul 0-22-46-87-28;
Adresa I.Ş.E.: mun. Chişinău, str. Doina, 104