Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă vacante următoarele funcţii:
Departamentul Ştiinţă:
 1. Sectorul Educaţie Timpurie
  • Cercetător ştiinţific coordonator – 1 unitate
 2. Sectorul Limbă şi Comunicare
  • Cercetător ştiinţific stagiar – 1 unitate
 3. Sectorul Parteneriate Educaţionale
  • Cercetător ştiinţific superior – 1 unitate
 4. Sectorul Calitatea Educaţiei
  • Cercetător ştiinţific coordonator – 1 unitate
  • Cercetător ştiinţific superior – 2 unităţi
  • Cercetător ştiinţific – 2 unităţi
 5. Sectorul Managementul Formării Profesionale
  • Cercetător ştiinţific coordonator – 1 unitate
  • Cercetător ştiinţific – 2 unităţi
 6. Sectorul Asistenţa Psihologică în Educaţie
  • Cercetător ştiinţific superior – 1 unitate
  • Cercetător ştiinţific – 1 unitate
  • Cercetător ştiinţific stagiar – 1 unitate
 7. Serviciul economico-financiar
  • Contabil coordonator – 1 unitate
 8. Serviciul Personal, biblioteca, arhiva
  • Bibliotecar cat. superioară – 1 unitate
  • Inginer programator – 1 unitate
  • Inspector superior – 1 unitate

Departamentul Formare Continuă:
 1. Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţămînt Primar
  • Şef catedră, conferenţiar universitar – 1 unitate
  • Conferenţiar universitar – 4 unităţi
  • Lector superior – 3 unitaţi
  • Metodist  - 1 unitate 
 2. Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare:
  • C. Matematică şi Ştiinţe
   • Conferenţiar universitar – 2 unităţi
   • Lector superior – 1 unitate
  • C. Limbă şi Comunicare
   • Conferenţiar universitar – 2 unităţi
   • Lector superior – 1 unitate
  • C. Educaţie Socioumanicstică, Arte şi Tehnologii
   • Conferenţiar universitar – 3 unităţi
 3. Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional:
  • Profesor universitar – 1 unitate
  • Conferenţiar universitar – 1 unitate
 4. Centrul Naţional de Educaţie Rutieră
  • Conferenţiar universitar – 1 unitate
  • Lector superior – 1 unitate
 5. Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional
  • Specialist principal-metodist – 1 unitate
  • Specialist coordonator-metodist – 2 unităţi
  • Inginer programator – 1 unitate
 6. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”
  • Redactor-şef – 1 unitate
  • Redactor – 1 unitate 
  • Reporter – 1 unitate
  • Operator în sistemul editorial computerizat – 1 unitate
 7. Administraţia 
  • Secretar – 1 unitate 
 8. Centrul de Excelenţă Didactică
  • Şef centru – 1 unitate
  • Specialist principal-metodist – 1 unitate
 9. Secţia Management al Calităţii
  • Şef secţie – 1 unitate
  • Metodist – 1unitate
 10. Secţia Administrativ Personal
  • Inspector superior – 1 unitate 
  • Arhivar – 1 unitate 
 11. Secţia Tehnologii Informaţionale
  • Tehnician cat. I - 1 unitate  
 12. Secţia Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană
  • Şef secţie – 1 unitate
  • Traducător coordonator – 1 unitate
  • Metodist coordonator – 1 unitate
 13. Profilactoriul I.Ş.E.
  • Medic-şef – 1 unitate
  • Medic – 1 unitate

Persoanele care doresc să se angajeze vor depune şi vor înregistra la secţia Administrativ Personal cererile la care se anexează:
 • curriculum vitae,
 • copia carnetului de muncă,
 • pentru cadrele didactico-ştiinţifice:
 • copiile diplomelor de licenţă / master; 
 • doctor/doctor habilitat (în domeniul de ştiinţă corespunzătoare postului),
 • profesor universitar/ conferenţiar universitar,
 • lista confirmată a lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate pîna la data de 30.12.2016

Informaţii suplimentare la telefonul 0-22-46-87-28;
Adresa I.Ş.E.: mun. Chişinău, str. Doina, 104