Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Vă informează că stagiile de formare la Modulul „Evaluarea criterială prin descriptori la clasa a II-a” la specialitățile: educație muzicală; limba rămână în școala alolingvă; limbi străine; educație fizică; educație artistico-plastică, educație tehnologică se transferă pentru altă perioadă, despre care ve-ți fi anunțați suplimentar.