AVIZ
Miercuri, 30 septembrie 2015, ora 14:00,
în ședința Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul
 Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinata teza de doctor în psihologie 
a domnului ALEXANDRU OSTROBROD, cu tema:

НАРУШЕНИЯ КОММУНИКАЦИИ В СЕМЬЯХ 
 ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ РАКЕТНЫХ ОБСТРЕЛОВ
specialitatea: 511.03. – Psihologie socială

Conducător științific: Aglaida BOLBOCEANU, dr. hab. în psihologie, 
prof. cercetător.
Şedinţa se va desfășura în sala 212 a Institutului de Ştiințe ale Educației, str. Doina, 104.