Galina MARTEA: Urare/Adresare către cadrele didactice din Basarabia şi felicitări pentru apariţia şi lansarea Antologiei Pedagogice "PEDAGOGI ROMÂNI NOTORII din Basarabia Interbelică şi Postbelică”, coordonator Virgil Mândâcanu

Discurs difuzat la lansarea

Antologiei Pedagogice

(Chişinău, BN, 10.09.2015)

Onorată asistenţă, stimaţi colegi, bună seara!


Din prima clipă aş dori să vă felicit cu începutul unui nou an de studii şi cu evenimentul de astăzi, care va fi un nou prilej pentru noi discuţii, schimb de opinii, cooperare în a dezvolta cât mai bine sistemul de învăţământ naţional în corelaţie cu cel mondial. Totodată, vă mulţumesc mult şi sunt onorată pentru faptul că mi s-a oferit ocazia şi mi-a şi rezervat spaţiul necesar pentru a fi parte componentă a acestui eveniment cultural din istoria naţiunii şi a pedagogiei române.

Stimată asistenţă, astăzi participăm la o acţiune nobilă, la o acţiune extrem de importantă pentru poporul român, pentru întregul sistem de învăţământ naţional din ţara noastră şi, în special, pentru cadrele didactice ce au menirea să educe omul şi societatea acestuia. În acest context aş dori să menţionez, că o societate devine civilizată şi dezvoltată doar dacă are la baza ei un sistem de învăţământ naţional performant. De aceea, sistemul de învăţământ, care este produs şi valoare a dezvoltării sociale, trebuie să fie promovat şi susţinut de către stat şi întreaga societate cu toată stima şi responsabilitatea. Aceste cuvinte rostite nu trebuie să mai pară doar nişte exclamaţii frumoase, ci să fie reproduse în practică și teorie cu adevărat, astfel participând în mod direct la educarea, instruirea şi dezvoltarea unei personalităţi autentice, parte a unei societăţi autentice. Când vorbim despre dezvoltarea personalităţii, aceasta înseamnă că este vorba despre fiecare individ al ţării şi fiecare copil-elev din unitatea de învăţământ. Elevul de astăzi este capitalul uman al ţării, capitalul de producţie şi de bunuri materiale, capitalul uman care dezvoltă societatea de azi şi de mâine. De aceea, în procesul de instruire a copilului urmează a fi aplicate cele mai noi tehnici de educaţie bazate pe formarea personalităţii şi identităţii omului, iar cadrul didactic trebuie să fie persoana cu cea mai bună pregatire profesională. Cadrul didactic şi managerul şcolar trebuie să se prezinte ca un adevărat factor de producţie al programelor şcolare, trebuie să cunoască explicit şi clar noţiunea reală a instruirii şi a administrării, astfel fiind un model al cunoaşterii atât pentru sine cât şi pentru elevi. Cadrul didactic trebuie să fie persoana cu un intelect ridicat şi cu cunoştinţe vaste în diverse materii şi domenii de activitate, astfel contribuind substanţial la formarea unei culturi instituţionale şi la formarea unui echilibru intelectual care să motiveze şi să dezvolte randamentul şcolar prin toate formele şi acţiunile realizate. Prin manifestarea pozitivă a tuturor activităţilor şcolare, astfel se va forma rezultatul care va determina capacitatea intelectuală a unitatii de învăţământ şi dezvoltarea personalităţii individului în parametri de echitate socială. În aşa mod, elevul ca şi profesorul şi managerul şcolar, parte componentă a instituţiei şcolare, va fi privit ca un partener strategic în acţiunea de dezvoltare a şcolii şi a societăţii. Iar prin relaţia respectuoasă şi reală dintre managerul şcolar, cadrul didactic şi elev se vor sincroniza toate acţiunile care vor deveni o condiţie indispensabilă pentru a influenţa pozitiv la formarea unei personalităţi şi societăţi adevărate. În obţinerea unor asemenea acţiuni cu efecte pozitive în dezvoltarea omului şi a societăţii este prezent cadrul didactic, care, cu intelectul său, tinde mereu spre desăvârşire şi promovare a succeselor respective.

Naţiunea română, ca şi alte popoare, îşi are meritele ei. Apariţia Antologiei Pedagogice "PEDAGOGI ROMÂNI NOTORII din Basarabia Interbelică şi Postbelică, volumul II”, coordonator Virgil Mândâcanu, demonstrează acest lucru şi este o contribuţie de o valoare aparte pentru creaţia şi literatura română, pentru patrimoniul naţional român şi pentru întregul sistem de învăţământ naţional. Editarea şi lansarea acestei antologii este o realizare substanţială pentru ţară, societate şi naţiune. Succesele respective în publicarea acestui volum de carte este contribuţia Domnului Virgil Mândâcanu - doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, pedagog şi maestru cu renume în arta de a fi Om şi Pedagog, scriitor, jurnalist şi autorul cărţii în cauză. Dl Mândâcanu de o competenţă excelentă, valorizează cu multă atenţie importanţa profesiei de pedagog la cel mai înalt nivel. Voi fi onorată să menţionez încă odata, că dl Virgil Mândâcanu este pedagogul, personalitatea şi identitatea pedagogică autentică a naţiunii române. Deci, să-i aducem mulţumirile noastre dlui Virgil Mândâcanu pentru efortul realizat în publicarea acestei antologii pedagogice şi pentru activitatea pe care a realizat-o timp de o viaţă în domeniul educaţiei şi instruirii. Această lucrare cu o asemenea tematică este prima în cadrul ţării, care pune în valoare locul şi rolul cadrului didactic într-o societate. În acelaşi timp, aş dori să-i felicit pe toţi pedagogii (E.Alistar, C.Vnorovschi, N.Matcaş, A.Silvestru, I.Bostan, Gh.Ghidirim, V.Caraganciu, I.Buga, N.Bucun, G.Furdui, A.Moraru, V. Mândâcanu, E.Botezatu, Gh.Baciu, I.Melniciuc, V.Căpăţână, etc.) care au fost nominalizaţi în această antologie în calitate de Personalităţi şi Pedagogi Români Notorii din Basarabia Interbelică şi Postbelică pentru contribuţia în dezvoltarea învăţământului românesc. Totodată, cu o stimă deosebită, le doresc la toţi pedagogii din ţară şi din tot cuprinsul românesc multă sănătate şi bunăstare, realizări cât mai frumoase pentru un viitor cât mai senin. Sunt sigură, că numai astfel poporul basarabean, poporul român va promova şi în continuare valorile autentice naţionale, valorile în a dezvolta omul şi identitatea acestuia. Totul depinde de noi, totul depinde de cultura noastră şi de crezul naţiunii. Urmând această deviză, să sperăm în bine la ziua de azi şi de mâine, şi să ne păstrăm cu demnitate identitatea naţională în toate acţiunile realizate.

Cu o stimă şi un respect aparte, doresc să-i mulţumesc încă odata Dlui Virgil Mândâcanu pentru publicarea acestei lucrări şi, în mod special, pentru faptul că şi eu fac parte din această antologie pedagogică, fiind considerată în calitate de pedagog notoriu din Basarabia prin cuvântul şi opinia mai multor savanţi şi personalităţi academice. Deci, încă odată felicitări şi mulţumiri! Iar Dlui Vasile Căpăţână (pedagog, scriitor, poet, artist plastic) să-i aducem mulţumirile de rigoare pentru organizarea acestui eveniment cultural destul de important pentru naţiunea română, care este demnă de a fi apreciată la justa valoare.

Dacă îmi permiteţi, cu această ocazie aş dori să menţionez, că prin monografia mea "Sistemul de învăţământ – promotor al identităţii naţionale”, editată recent, sper să aduc şi eu o mică contribuţie in dezvoltarea sistemului de învăţământ naţional. La fel, dacă se poate, aş dori cu această ocazie să dau citire unei poezii proprii din volumul meu de poezii "Durere Tricoloră”, care este dedicată cadrului didactic şi, în special, o dedicaţie în memoria părinţilor foşti pedagogi – Sârbu Vladimir şi Xenia.

 

Deci, poezia:

DASCĂLUL SATULUI

Ţi-a-ncărunţit averea peste vreme,

Fiind supusă serilor târzii,

De-a lungul anilor au ştiut să-ţi cheme

Numele doar nişte copii.


Şi te-ai simţit cu ei atât de bine,

Fiind atât de sinceri precum tu,

Supus ai fost şi credincios în sine

Când steaua în părul tău căzu.


Nu ai ştiut nicicând ce-i nepăsarea,

Mereu în gânduri multe-ai adunat,

În al tău sat ţi-ai presărat sudoarea,

Cu ai ţăranilor copii ai existat.


Le-ai pus în mână tocul şi curajul

Să ştie preţul pâinii strâns cu greu,

Ţi-ai revărsat durerea şi amarul

Şi ei te-au înţeles cu tâlc mereu.


Dar multă vreme a trecut de-acuma,

Îmbătrânit la drum priveşti, decazi,

Şi-acei copii de ieri naivi cu gluma,

Îşi duc povara zilelor de azi.


Iar tu cu-o carte-n mână la fereastră

Mai treci cu ochii nişte povestiri,

Tăcut frămânţi prin lacrima albastră

Comoara vieţii plină de-amintiri.


Vă mulţumesc mult şi vă doresc succese frumoase în continuare! La revedere!


Galina MARTEA,

doctor în ştiinţe economice, academician

de onoare al învăţământului universitar,

savant, pedagog, scriitoare, poetă, Olanda

 

Discurs difuzat la lansarea Antologiei Pedagogice (Chişinău, BN, 10.09.2015) de Galina Martea, propus de Biblioteca IŞE  cadrelor didactice şi ştiinţifice  din sistemul de învăţămînt spre informare.