RU   EN   RO
 
 

VĂ INVITĂM SĂ ONORAŢI CU PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRĂ
ACEST FOR ŞTIINŢIFIC!
 
Semnificaţia Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale (2015) se încadrează în continuitatea ediţiilor precedente privind cercetările de actualitate în domeniu şi ampla dezbatere a acestora. 
Actualitatea tematicii se întevede în contextul de modernizare a politicilor educaţionale naţionale racordate la învăţământul european prin durabilitate, calitate, eficienţă, performanţă.
Comunicările participanţilor, orientate spre constructivism, deschidere, transparenţă, vor contribui la redimensionarea şcolii spre noi valori prin educarea şi formarea elevului de astăzi – cetăţean de mâine al comunităţii europene. 
Ca şi în ediţiile anterioare, se va acorda o atenţie specială prezentării rezultatelor cercetărilor, proiectelor în curs de realizare – contribuţii substanţiale în procesele de modernizare a învăţământului.
În cadrul evenimentului va fi inaugurată expoziţia de carte întru promovarea realizărilor ştiinţifice şi extinderea accesului la informaţie prin valorificarea apariţiilor editoriale elaborate de cadrele ştiinţifico-didactice ale IŞE.

Dezbaterile se vor axa pe următoarele secţiuni: detalii...


Articolele selecţionate (prin proces de peer review) vor fi publicate în volumul conferinţei - indexat şi inclus în baze de date. Fiecărei comunicări îi sunt rezervate 15 minute (inclusiv întrebările şi discuţiile).
Culegerea de articole are menirea de a fi o confirmare a rezultatelor cercetărilor pedagogice, psihologice, sociologice, de politică educaţională pentru a li se asigura relevanţă şi diseminare în plan naţional şi internaţional. 
 
RESPONSABILITATEA ACURATEŢEI SUPORTULUI EMPIRIC, 
ANALIZELOR ŞI INTERPRETĂRILOR ŞTIINŢIFICE ŞI A CORECTITUDINII REVINE AUTORILOR.
 
 • NORME DE REDACTARE
 •  6 NOIEMBRIE, 2015

  Master-Class   
  „FORMAREA COMPETENŢEI DE CERCETARE: EXPERIMENTUL LA DISCIPLINA BIOLOGIE
  Master-Class
  „ARTA DE A VORBI FRUMOS” 
  Masa rotundă
  „ŞCOALA COMUNITARĂ: RETROSPECTIVĂ – PERSPECTIVE”
  Masa rotundă
  „PRACTICI ŞI PERSPECTIVE DE MODERNIZARE A FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE”
  Work Shop
  „INVITAŢIE LA REFLECŢIE – STANDARDE ÎN ASISTENŢA PSIHOLOGICĂ ÎN EDUCAŢIE”
  Work Shop
  „TEAM-TEACHING (PREDAREA ÎN ECHIPĂ) ÎN ŞCOALA INCLUZIVĂ”
   
   
  7 NOIEMBRIE, 2015

  VIZITE LA COMPLEXE MONASTICE

   
  COMITETUL ŞTIINŢIFIC 
  Corina FUSU, Ministru al Educaţiei al Republicii Moldova
  Gheorghe DUCA, academician, Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Mihai ŞLEAHTIŢCHI, dr., consilier al Preşedintelui Republicii Moldova
  Valeriu CANŢER, academician, Preşedinte al Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare
  Ion ŞIŞCANU, dr. hab., viceministru, Ministerul Educaţiei
  Gheorghe RUSNAC, academician, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Victor MORARU, dr. hab., coordonator al Secţiei de Ştiinţe Sociale şi Economice, AŞM
  Tatiana CALLO, dr. hab., şef al Direcţiei de atestare, CNAA
  Vladimir GUŢU, dr. hab., decan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, USM
  Vasile COJOCARU, dr. hab., decan al Facultăţii Perfecţionarea Cadrelor Didactice şi a celor cu Funcţie de Conducere, UPS Ion Creangă
  Ciprian FARTUŞNIC, dr., director general al IŞE, Bucureşti (România)
  Constantin CUCOŞ, dr., Director al Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic, Universitatea Al.I. Cuza Iasi (România)
  Anatolii PAVLENKO, dr., Institutul de Educaţie şi Instruire a Adulţilor, Zaporojie (Ukraina)
  Lilia POGOLŞA, dr. hab., Director IŞE
  Nicolae BUCUN, dr. hab., director adjunct IŞE
  Nelu VICOL, dr., director adjunct IŞE
  Lilia CEBANU, dr., secretar ştiiinţific, IŞE
  Aglaida BOLBOCEANU, dr. hab., şef sector, IŞE
  Angela CARA, dr., şef sector, IŞE 
  Mariana MARIN, dr., şef sector, IŞE 
  Aliona AFANAS, dr., şef sector, IŞE 
  Tatiana VASIAN, dr., şef sector, IŞE
  Svetlana NASTAS, dr., şef sector, IŞE
  Viorica ANDRIŢCHI, dr. hab., şef catedră, IŞE
  Nina PETROVSCHI, dr. hab., şef catedră, IŞE
  Ion ACHIRI, dr., şef catedră, IŞE
  Valentrina PASCARI, dr., şef catedră, IŞE
  Rodica SOLOVEI, dr., şef catedră, IŞE

   
  MULŢUMIM ANTICIPAT PENTRU PARTICIPARE ŞI COLABORARE!

  Lucrările conferinţei vor avea loc în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, la adresa:
  Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
  str. Doina, nr. 104, Chişinău, MD-2059, Republica Moldova
  Tel: +373 22 400 700; Fax: +373 22 459854;