Biblioteca IŞE propune managerilor şcolari, cadrelor didactice, cercetătorilor ştiinţifici, masteranzilor, doctoranzilor de a se informa/citi monografia SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT - PROMOTOR AL IDENTITĂŢII NAŢIONALE, autor GALINA MARTEA. Lucrarea în cauză este disponibilă în Biblioteca Virtuală