Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează activităţi cu prilejul „Zilei uşilor deschise”, care se desfăşoară în perioada 8-9 iunie 2015, între orele 10.00-15.00. 

Agenda evenimentului este dedicată tuturor celor interesaţi şi dornici de a face carieră în cercetarea ştiinţifică - studenți, absolvenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice şi manageriale etc. – care vor beneficia de posibilitatea de a comunica cu potențialii angajatori, de a se informa despre oportunitățile educaționale, relaționând cu reprezentanții  sectoarelor de cercetare. Vizitatorii vor beneficia de o consiliere în carieră, ceea ce va contribui la determinarea unui traseu educațional reușit.
Programul include:
  • Expoziţii de lucrări şi publicaţii ale savanţilor organizate de către Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. 
Vizite la:
  • Centrul de Excelenţă Didactică (laboratoare de biologie, chimie,  fizică etc.).
  • Centrul Naţional de Educaţie Rutieră.
  • Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional.
De asemenea, oaspeţii IŞE vor putea vizita sălile de computere, inclusiv clasa inteligentă de tip Smart classroom, şi Profilactoriul IŞE, care prestează pentru cadrele didactice şi manageriale servicii medicale de recuperare a sănătăţii.