AVIZ 

Institutul de Științe ale Educației, Centrul de Excelență Didactică (CED) organizează la 15 aprilie 2015
Seminarul Republican al Profesorilor de Matematică cu genericul

Referenţialul de evaluare la matematică: aspecte de implementare.

         Invităm profesorii de matematică din Republica Moldova şi toţi cei interesaţi de implementarea Referenţialului să participle la lucrările acestui Seminar. 
Durata 8 ore academice.      

Participanții la seminar vor obține cîte un certificat ce confirmă acumularea a 1 credit profesional. 
Taxa de participare este de 100 lei per persoană. 

Inceputul lucrărilor Seminarului – 10.00  la 15 aprilie 2015, Insitutul de Ştiinţe ale Educaţiei (str. Doina,104 ).
Înregistrarea participanților se face la telefonul 022 460 363 (Catedra  Didactica Disciplinelor Şcolare).
În cadrul şedinţei se va realiza un schimb de experienţe privind implementarea Referenţialului de evaluare în cadrul studierii matematicii.

          
                                         Şef CED dr. I.Achiri
06.04.2015