ÎN CADRUL SIMPOZIONULUI PEDAGOGIC INTERNAŢIONAL

VA FI ORGANIZATĂ O SUITĂ DE „MESE ROTUNDE”

  • „Formarea continuă a cadrelor didactice: competenţe pentru prezent şi viitor”
(aula 412)
Moderatori: 
Lilia POGOLŞA, dr. hab., conf. univ.
Nelu VICOL, dr., conf. univ.

  • „Psihologie, literatură şi educaţie spirituală”
(aula 414)
Moderator:
Aglaida BOLBOCEANU, dr. hab., prof. cercet.

  • „Procesul educaţional: probleme, soluţii, perspective”
(aula 110)
Moderatori: 
Svetlana NASTAS, dr.
Ion ACHIRI, dr., conf. univ.

  • „Evaluarea criterială prin descriptori în învăţămîntul primar”
(sala de lectură a bibliotecii IŞE)
Moderatori: 
Mariana MARIN, dr., conf. univ.
Valentina GAICIUC, consultant principal, ME

  • „Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei de educaţie timpurie în contextul asigurării prevederilor Codului Educaţiei”
(aula 202)
Moderatori: 
Tatiana VASIAN, dr.
Lilia CEBANU, dr.

PERSOANELE INTERESATE DE SUBIECTELE PUSE ÎN DISCUŢIE 
SE VOR ÎNREGISTRA ONLINE.