AVIZ

Institutul de Științe ale Educației, Centrul de Excelență Didactică
organizează  la 25 aprilie 2015
Work-shopul Internaţional  Republica Moldova- România cu genericul

VALORIFICAREA MANUALULUI DIGITAL ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR.
Prezentarea manualelor digitale pentru clasele I şi II din România.

         Invităm învăţătorii claselor primare din Republica Moldova şi toţi cei  interesaţi de implementarea manualelor digitale   să participle la lucrările acestui  Work-shop Internaţional.      

Participanții la seminar vor obține cîte un certificat ce confirmă acumularea a 1 credit profesional. 
Taxa de participare este de 100 lei per persoană. 

            Inceputul lucrărilor  Work-shopului – 9.00 la 25 aprilie 2015,  Insitutul de Ştiinţe ale Educaţiei (str. Doina,104 ).
           Înregistrarea participanților se face online la adresa [email protected] pînă la 23 aprilie 2015.

Important! Documentare prealabilă pentru discuţii: www.manuale.cdpress.ro

Prezentările vor fi  realizate  de către specialişti în domeniul TIC  din  România şi Republica Moldova.     
Va fi organizată şi o expoziţie cu vînzare manuale, auxiliare şcolare, cărţi de poveşti etc.                            

Şef   CED           dr. I.Achiri