A V I Z
          
     Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei organizează la 17 februarie 2015 Simpozionul literar-artistic cu genericul Grigore Vieru - poet al valorilor spirituale perenecu participarea cadrelor didactice aflate la stagiile de formare profesională.
     În cadrul Simpozionului literar-artistic vor susţine comunicări cadrele didactice de la stagiile de formare profesională din cadrul catedrelor: Educaţie Preşcolară şi Învăţămînt Primar, Didactica Disciplinilor Şcolare: aria curriculară Limbă şi Comunicare  şi aria curriculară Ştiinţe Socioumanistice, Arte şi Tehnologii.
     De asemenea, cu un recital de poezii pe versurile lui Grigore Vieru, vor participa grupul de elevi de la Şcoala de Arte Valeriu Poleacov, mun. Chişinău, secţia teatru.


Invităm toţi doritorii să participle la inaugurarea acestui eveniment.
Marţi, 17 februarie 2015 Ora 15.00 Biblioteca,
Sala de lectură
Biblioteca IŞE