AVIZ 

 
Institutul de Științe ale Educației, Centrul de Excelență Didactică în colaborare cu Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din m.Chișinău organizează la 28 februarie 2015 şedinţa Seminarul Republican al Profesorilor de Geografie cu genericul

ÎNVĂŢAREA GEOGRAFIEI PRIN DESCOPERIRE: EXEMPLE DE BUNE PRACTICI

Invităm profesorii de geografie din Republica Moldova să participle la lucrările acestui Seminar.      

Participanții la seminar vor obține cîte un certificat ce confirmă acumularea a 1 credit profesional. 
Taxa de participare este de 100 lei per persoană. 

Inceputul lucrărilor Seminaruluui – 9.00 la 28 februarie 2015,  Insitutul de Ştiinţe ale Educaţiei (str. Doina,104 ).
Înregistrarea participanților se face online la adresa [email protected] pînă la 25 februarie 2015.
                                      
                                         Şef CED dr. I.Achiri