Impresii de la Salonul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică organizat de Biblioteca Ştiinţifică Centrală Andrei Lupan a AŞM

Cea de-a 2-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică  şi Didactică, desfăşurat la Biblioteca Ştiinţifică Centrală Andrei Lupan a Academiei de Ştiinţe a Moldovei între 28 octombrie – 1 noiembrie a.c. a căpătat  dimensiunile unui eveniment cu semnificaţii multiple,menit să consolideze drumul cărţii de la autor, editor,difuzor spre cititor şi să înregistreze şansele  cărţii ştiinţifice şi didactice într-o competiţie a valorilor.
    Două evenimente de referinţe în viaţa Bibliotecii Ştiinţifice Centrale Andrei Lupan: aniversarea a 85-a a fondării Bibliotecii Ştiinţifice de lângă Comitetul Ştiinţific Moldovenesc şi jubileul de 50 de ani al stabilirii ei ca Bibliotecă Ştiinţifică Centrală a AŞM, au fost marcate printr-un amplu Salon de Carte Ştiinţifică şi Didactică în cadrul căruia a participat şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei cu valori ale colaboratorilor realizate în cadrul proiectelor de cercetare instituţionale: Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă: Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale 18-19 octombrie 2013; Teoria şi praxiologia managementului curriculumului/ Lilia Pogolşa.Ch.,2013; Perspectiva psihosocială a asigurării calităţii educaţiei în Republica Moldova/ Nicolae Bucun. Ch.,2010; Educaţie incluzivă/Rodica Solovei. Ch.,2013; Teoria şi metodologia managementului  resurselor umane în învăţămînt/Viorica Andriţchi. Ch.,2012/ Perspectiva axiologică asupra educaţiei în schimbare/coord.: Maria Hadîrcă, în total 18 titluri de lucrări ştiinţifice.
     Salonul n-a însemnat un târg de carte ci un Simpozion, în cadrul căruia au avut loc întălniri cu personalităţi marcante din mediul academic şi universitar,prezentări şi lansări de carte la stand, prezentări de carte din colecţiile bibliotecilor academice,preuniversitare şi universitare.
    Prezentarea lucrărilor ştiinţifice ale Institutulu de Ştiinţe ale Educaţiei la stand i-a interesat pe mulţi   cercetători, pedagogi,studenţi din diferite instituţii de învăţămînt superior, cadre bibliotecare,având o reacţie pozitivă în viziunea lor  asupra calităţii, eficienţii şi valorii produselor ştiinţifice,  considerând un mare succes în activitatea ştiinţifică şi de formare profesională a institutului.
    Salonul a devenit o carte vie care vorbeşte despre sine. Prezentările la stand au acoperit o arie variată începând de la cărţile didactice până la cărţile ştiinţifice.Accentul pe prezentările de carte a dat un plus  de atractivitate, de interes intelectual, implicând atât pe autori şi editori, cât şi pe cititori.
    Am avut de asemenea posibilitatea să ne familiarizăm cu lucrările ştiinţifice prezentate în cadrul salonului, să discutăm metode de cooperare şi comunicare între instituţii, biblioteci. Cooperarea este cu atât  mai importantă în această perioadă de dezvoltare rapidă din punct de vedere tehnologic, cu cât există o cerinţă crescândă pentru mai multă informaţie în toate domeniile.
                                                                                                   Elizaveta GLOBA,şef de Bibliotecă,IŞE      

 

 

Impresii de la Salonul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică  organizat de Biblioteca Ştiinţifică Centrală Andrei Lupan a AŞMImpresii de la Salonul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică  organizat de Biblioteca Ştiinţifică Centrală Andrei Lupan a AŞMImpresii de la Salonul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică  organizat de Biblioteca Ştiinţifică Centrală Andrei Lupan a AŞM