Dragi colegi!
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei are onoarea de a Vă invita la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu genericul
 Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă
 care îşi va desfăşura lucrările în perioada 18 – 19 octombrie 2013 în incinta I.Ş.E. str. Doina, or. Chişinău
 
VINERI,  18 OCTOMBRIE 2013
 
8.30  –  9.30,   Înregistrarea participanţilor (IŞE, blocul de studii, parter, str. Doina, nr. 104)
9.30  –  10.00 - CUVÂNT DE DESCHIDERE (Sala de festivităţi)
10.00 – 11.30 - ŞEDINŢA PLENARĂ (Sala de festivităţi)
11.30 – 12.00 - Pauză de cafea  (Cantina IŞE)
12.00 – 14.00 - COMUNICĂRI  PE  SECŢIUNI ÎN ATELIERE DE LUCRU. PARTEA I
14.00 - 14.30 - Pauză de cafea (Cantina IŞE)
14.30 - 16.00 - COMUNICĂRI  PE  SECŢIUNI ÎN ATELIERE DE LUCRU. PARTEA II
16.00 - Prezentarea rezultatelor activităţii secţiunilor. Discuţii finale (Sala de festivităţi)

PROGRAM