ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR ANULUI I DE STUDII
 LA DATA DE 07.09.2012 ORELE 14.30 ÎN SALA DE FESTIVITĂŢI A INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI VA AVEA LOC ADUNAREA GENERALĂ A MASTERANZILOR.
Orele de curs încep de la data de 07.09.2012 orele 15, conform orarului afişat.