Pe data de 02 aprilie 2013 în cadrul Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional a continuat procesul de evaluare a programelor de studii. Evaluatorii au lucrat asupra programelor de studii la 6 meserii din domeniul Industrie alimentară. 
     Ulterior, pe data de 04 aprilie au fost evaluate programele de studii la disciplinele de profil pentru 7 meserii din domeniile Industria de prelucrare a lemnului, Industria poligrafică şi Industria uşoară. În grupurile de lucru au participat 42 evaluatori.
     Evaluarea s-a soldat cu avize la programele de studii pentru disciplinele de profil per meserie, preconizate pentru această perioadă, conform graficului de activitate.
 

Pe data de 02 aprilie 2013 în cadrul Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional a continuat procesul de evaluare a programelor de studii.Pe data de 02 aprilie 2013 în cadrul Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional a continuat procesul de evaluare a programelor de studii.Pe data de 02 aprilie 2013 în cadrul Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional a continuat procesul de evaluare a programelor de studii.Pe data de 02 aprilie 2013 în cadrul Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional a continuat procesul de evaluare a programelor de studii.Pe data de 02 aprilie 2013 în cadrul Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional a continuat procesul de evaluare a programelor de studii.