Săptămîna Internaţională a Educaţiei Financiare în Republica Moldova
 
În perioada 15-21 martie 2013 Sectorul Educaţie socioumană, IŞE a participat activ la Saptamina Internaţională a Educaţiei Financiare organizată de Ministerul Educatiei în comun cu Banca Naţională, eveniment realizat pentru prima dată în Republica Moldova.
     Săptămîna Internaţională a Educaţiei Financiare este o iniţiativă internaţionala civică, bazată pe parteneriate atît public-private, cît şi liberă asociere a societăţii civice şi instituţiilor private responsabile social care înţeleg importanţa Educaţiei Financiare în societatea contemporană.
     Conştientizând importanţa Educaţiei financiare şi beneficiile ei pentru societate, Ministerul Educaţiei a Republicii Moldova a introdus Educaţia Socială şi Financiară în Planul-cadru de învăţământ ca disciplină opţională pentru treapta gimnazială de învăţământ.
În scopul dezvoltării suporturilor metodologice pentru implementarea Educaţiei Financiare, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Creativă a Copiilor şi Adolescenţilor Indigo a elaborat Curriculumul şi Ghidul metodologic adresat cadrelor didactice
pentru implementarea Educaţiei Sociale şi Financiare.
       Un aport deosebit, greu de subapreciat, în vederea sensibilizării comunităţii financiare a fost adusde Banca Naţională.
     Comunitatea civila reprezentată de ONG Copil, Comunitate, Familie Moldova şi Centrul de Dezvoltare Creativă a Copiilor şi Adolescenţilor Indigo, cu suportul Aflatoun Child Social and Financial Education şi-au adus aportul în organizarea sesiunilor pentru formarea formatorilor
naţionali în domeniul Educaţiei Financiare.
     Comunitatea europeană a apreciat rezultatele obţinute de Moldova în domeniul implementării Educaţiei financiare ca unele impresionante, sistemul educaţional fiind felicitat pentru succesele obţinute în domeniul Educaţiei Financiare.
     În perioada 15 - 21 martie 2013 în unităţile de învăţămînt preuniversitar au fost organizate Şase zile pline de activităţi de educaţie financiară, în cadrul cărora elevii au participat la diverse activitǎţi interactive de educaţie financiare.
Este pentru prima dată, când Banca Naţională a Moldovei a organizat Ziua uşilor deschise.
     De asemenea au fost organizate Vizite la Băncile Comerciale, sesiuni de alfabetizare financiară cu tematica Partenerul tău financiar.
Reprezentanţii Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare s-au implicat activ în activităţile de educaţie financiară a copiilor şi tinerilor. Întîlnirile cu experţii din diverse subdiviziuni ale Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare au oferit elevilor posibilitatea de a afla mai multe despre activitatea acestei instituţii. Au fost organizate vizite la Companiile de Asigurări-reasigurări.

Un element inedit a fost şi participarea elevilor la o licitaţie de la Bursa de Valori.

Pe data de 18 martie 2013 elevii din 5 instituţii de învăţămînt: Liceul  Teoretic  Mihai Eminescu, mun. Chişinău;  Liceul Teoretic Petru Rareş, mun. Chişinău, Liceul Teoretic, Ştefăniţa, or. Ialoveni, copiii de la Centrul  de Dezvoltare Creativă a Copiilor şi Adolescenţilor Indigo au participat la conferinţa globală video cu copiii care sărbătoresc Ziua Internaţională a Educaţiei Financiare din alte ţări.
 
Cei mai activi participanţi din cadrul Săptămînii Internaţională a Educaţiei Financiare au fost invitaţi la Prima Ediţie Naţională a Conferinţei Educaţiei Financiare din Moldova, care a avut loc pe data de 21 martie 2013 la sediul Băncii Naţionale.
 
Săptămâna Internaţională a Educaţiei Financiare a fost marcată în 80 de ţări şi a cuprins peste 1000 de evenimente, cu antrenarea unui milion de copii şi a 185 de organizaţii.
  
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei aduce mulţumiri tuturor participanţilor la Săptămîna Internaţională a Educaţiei Financiare."