În perioada 27 martie–12 aprilie 2013 CENTRU REPUBLICAN DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL din cadrul IŞE organizează şi monitorizează EVALUAREA PROGRAMELOR DE STUDII LA DISCIPLINELE DE PROFIL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR PROFESIONAL DIN REPUBLICA MOLDOVA.
     Drept punct de start al acestui eveniment a reprezentat evaluarea programele de studii la meseriile din domeniul Agricultură, în cadrul căruia şi-au desfăşurat prodigios activitatea 6 grupuri de evaluatori în componenţă a 40 de persoane, constituite din cadre didactice, specialişti din cîmpul muncii şi reprezentanţi ai sindicatelor de ramură.
     În continuare, la 29 martie a.c. a fost realizată evaluarea programelor de studii pentru meseriile din domeniul Construcţii. Au fost constituite grupuri de lucru la 8 meserii întrunind într-un forum participativ 68 persoane din domeniul menţionat.

În perioada 27 martie–12 aprilie 2013 Centru Republican de Ddezvoltare a Învățământului Profesional din cadrul IŞE organizează şi monitorizează EVALUAREA PROGRAMELOR DE STUDII... În perioada 27 martie–12 aprilie 2013 Centru Republican de Ddezvoltare a Învățământului Profesional din cadrul IŞE organizează şi monitorizează EVALUAREA PROGRAMELOR DE STUDII... În perioada 27 martie–12 aprilie 2013 Centru Republican de Ddezvoltare a Învățământului Profesional din cadrul IŞE organizează şi monitorizează EVALUAREA PROGRAMELOR DE STUDII... În perioada 27 martie–12 aprilie 2013 Centru Republican de Ddezvoltare a Învățământului Profesional din cadrul IŞE organizează şi monitorizează EVALUAREA PROGRAMELOR DE STUDII... În perioada 27 martie–12 aprilie 2013 Centru Republican de Ddezvoltare a Învățământului Profesional din cadrul IŞE organizează şi monitorizează EVALUAREA PROGRAMELOR DE STUDII... În perioada 27 martie–12 aprilie 2013 Centru Republican de Ddezvoltare a Învățământului Profesional din cadrul IŞE organizează şi monitorizează EVALUAREA PROGRAMELOR DE STUDII... În perioada 27 martie–12 aprilie 2013 Centru Republican de Ddezvoltare a Învățământului Profesional din cadrul IŞE organizează şi monitorizează EVALUAREA PROGRAMELOR DE STUDII... În perioada 27 martie–12 aprilie 2013 Centru Republican de Ddezvoltare a Învățământului Profesional din cadrul IŞE organizează şi monitorizează EVALUAREA PROGRAMELOR DE STUDII... În perioada 27 martie–12 aprilie 2013 Centru Republican de Ddezvoltare a Învățământului Profesional din cadrul IŞE organizează şi monitorizează EVALUAREA PROGRAMELOR DE STUDII... În perioada 27 martie–12 aprilie 2013 Centru Republican de Ddezvoltare a Învățământului Profesional din cadrul IŞE organizează şi monitorizează EVALUAREA PROGRAMELOR DE STUDII... În perioada 27 martie–12 aprilie 2013 Centru Republican de Ddezvoltare a Învățământului Profesional din cadrul IŞE organizează şi monitorizează EVALUAREA PROGRAMELOR DE STUDII...