La data de 14 martie 2013 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a luat parte la workshopul "Brokerajul Inovaţional şi Transferul Tehnologic" organizat de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic în colaborare cu agenţia TAIEX ( http://ec.europa.eu/enlargement/taex ). Evenimentul a pus în evidenţă problema cultivării spiritului de inovaţieie în instituţiile publice şi private; a necesităţii formării la personalul ştiinţific a noilor competenţe în scopul  elaborării  continuă a tehnologiilor intelectuale şi informaţionale noi; befeciul brokerajului tehnologic în scopul realizării eficiente a transferului tehnologic; şi particularităţile finanţării inovaţiilor în spaţiul european.
 


 

La data de 14 martie 2013 IŞE a luat parte la workshopul "Brokerajul Inovaţional şi Transferul Tehnologic" organizat de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer TehnologicLa data de 14 martie 2013 IŞE a luat parte la workshopul "Brokerajul Inovaţional şi Transferul Tehnologic" organizat de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer TehnologicLa data de 14 martie 2013 IŞE a luat parte la workshopul "Brokerajul Inovaţional şi Transferul Tehnologic" organizat de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer TehnologicLa data de 14 martie 2013 IŞE a luat parte la workshopul "Brokerajul Inovaţional şi Transferul Tehnologic" organizat de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer TehnologicLa data de 14 martie 2013 IŞE a luat parte la workshopul "Brokerajul Inovaţional şi Transferul Tehnologic" organizat de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer TehnologicLa data de 14 martie 2013 IŞE a luat parte la workshopul "Brokerajul Inovaţional şi Transferul Tehnologic" organizat de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic