Joi, 14 martie, 2013, ora 14.00, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a fost examinată teza de doctor în psihologie a dnei VASIAN Tatiana, cu tema: PARTICULARITĂŢILE PSIHOSOCIALE ALE ATITUDINILOR PARENTALE FAŢĂ DE COPILUL CU DIZABILITĂŢI, la specialitatea 19.00.05. – Psihologie socială.
Conducător ştiinţific: BUCUN Nicolae, dr. hab. în psihologie, prof. univ.
În şedinţă au fost prezenţi 11membri ai Seminarului Ştiinţific de Profil şi 2 invitaţi, specialişti în domeniu.
Domeniul de cercetare: psihologia socială.
Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Relevanţa ştiinţifică este dată de faptul că domeniul asistenţei psihosociale a familiei copilului cu dizabilităţi şi, în special, a formării atitudinilor parentale adecvate în vederea acceptării acestuia de către părinte, este unul în plină explorare ştiinţifică, deschis căutărilor şi practicilor inovative, atât în plan internaţional, cât mai ales naţional. Este unul dintre primele studii teoretico-experimentale în psihologia socială din spaţiul naţional, care examinează particularităţile psihosociale ale atitudinilor parentale faţă de copilul cu dizabilităţi care se educă în familie şi în instituţia de tip rezidenţial; diferenţele dintre atitudinile parentale faţă de copilul cu dizabilităţi şi faţă de copilul cu dezvoltare tipică; influenţa diverşilor factori sociali asupra acestui proces. De asemenea a  fost stabilită relaţia dintre tipul atitudinilor parentale şi dezvoltarea personalităţii copilului cu dizabilităţi. A fost elaborat şi programul psihololgic de schimbare a atitudinilor parentale vis-a-vis de copilul cu dizabilităţi. 
Valoarea teoretică. Lucrarea este consacrată studiului particularităţilor psihosociale ale atitudinilor parentale faţă de copilul cu dizabilităţi. În cadrul cercetării au fost stabilite particularităţile atitudinilor parentale vis-a-vis de copilul cu dizabilităţi, factorii ce determină formarea atitudinilor parentale în baza studiului comparativ al atitudinilor parentale dezvoltate faţă de copilul cu dizabilităţi educat în familie şi instituţionalizat. A fost argumentată din punct de vedere teoretic necesitatea organizării asistenţei psihosociale a familiei copilului cu dizabilităţi în vederea dezvoltării atitudinilor parentale adecvate; a fost elaborat programul psihosocial în scopul susţinerii familiei în care se educă copilul cu dizabilităţi prin dezvoltarea atitudinilor parentale adecvate. Rezultatele constatate reprezintă un suport ştiinţific în vederea valorificării aportului atitudinilor parentale în dezvoltarea personalităţii copilului, inclusiv şi a celui cu dizabilităţi, implementarea cărora contribuie la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi la sporirea calităţii vieţii acestora. 
Valoarea aplicativă a cercetării. Rezultatele studiului pot fi utilizate:
 • În activitatea psihologilor şcolari, în cadrul serviciului de asistenţă psihopedagogică, centrelor de recuperare, integrare pentru copii cu dizabilităţi, centrelor comunitare;
 • în activitatea de consiliere a tuturor părinţilor, inclusiv şi a celor ce educă copii cu dizabilităţi;
 • La elaborarea programelor de sprijin pentru părinţii copiilor cu dizabilităţi în vederea formării unor atitudini parentale adecvate, a optimizării relaţiilor din cadrul familiei;
 • La organizarea serviciului de asitenţă psihosocială pentru copiii cu dizabilităţi şi familiile lor în scopul adaptării, incluziunii lor sociale şi sporirii calităţii vieţii familiilor ce educă copii cu dizabilităţi.
Aprobarea şi implementarea rezultatelor ştiinţifice.
Rezultatele cercetării au fost discutate şi aprobate în cadrul şedinţelor Sectorului Psihosociologia Educaţiei şi Incluziune Şcolară, I.Ş.E.
Rezultatele obţinute au fost aplicate în:
 • activitatea de consiliere a familiilor copiilor cu dizabilităţi din cadrul Centrului „Speranţa”, „CCF Moldova”, or. Chişinău; 
 • activitatea de mentorat în procesul de realizare a incluziunii educaţionale a copiilor cu CES din mai multe instituţii-pilot din republică (ord. Nr.866 din 9 decembrie, 2011 al Ministerului Educaţiei cu privire la pilotarea procesului de educaţie incluzivă în instituţiile de învăţământ);
 • activitatea didactică din cadrul cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice din cadrul I.Ş.E. şi a activităţii de formare a cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive din instituţiile cu practici incluzive din republică; 
 • predarea disciplinei „Probleme generale ale educaţiei incluzive” în cadrul studiilor masterale la specialitatea „Psihologie socială şi corecţională”, I.Ş.E.
Aspecte importante ale cercetării au fost prezentate şi discutate în cadrul conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale:
 • Personalitatea integrală – un deziderat al educaţiei moderne, I.Ş.E., 29-30 octombrie, 2010;
 • Incluziunea educaţională a copiilor cu dizabilităţi în Republica Moldova, Centrul „Speranţa”, 30 martie 2011;
 • Pledoarie pentru educaţie - cheia creativităţii şi inovării, I.Ş.E., 1-2 noiembrie, 2011;
 • REPER – reţeaua de profesionişti care promovează educaţia incluzivă, Asociaţia RENINCO,  Bucureşti, România, 22 septembrie 2012.
Subiectul tezei este prezentat în 8 publicaţii, care reflectă conţinutul de bază al lucrării.
În urma dezbaterilor teza de doctor în psihologie Particularităţile psihosociale ale atitudinilor parentale faţă de copilul cu dizabilităţi, a fost propusă pentru susţinere în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat.

Joi, 14 martie, 2013, ora 14.00, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinată teza de doctor în psihologie a dnei VASIAN TatianaJoi, 14 martie, 2013, ora 14.00, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinată teza de doctor în psihologie a dnei VASIAN TatianaJoi, 14 martie, 2013, ora 14.00, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinată teza de doctor în psihologie a dnei VASIAN TatianaJoi, 14 martie, 2013, ora 14.00, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinată teza de doctor în psihologie a dnei VASIAN TatianaJoi, 14 martie, 2013, ora 14.00, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinată teza de doctor în psihologie a dnei VASIAN TatianaJoi, 14 martie, 2013, ora 14.00, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinată teza de doctor în psihologie a dnei VASIAN TatianaJoi, 14 martie, 2013, ora 14.00, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinată teza de doctor în psihologie a dnei VASIAN TatianaJoi, 14 martie, 2013, ora 14.00, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinată teza de doctor în psihologie a dnei VASIAN TatianaJoi, 14 martie, 2013, ora 14.00, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinată teza de doctor în psihologie a dnei VASIAN TatianaJoi, 14 martie, 2013, ora 14.00, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinată teza de doctor în psihologie a dnei VASIAN Tatiana