În contextul proiectului Tempus SALiS, începand cu 11 martie 2013, în incinta Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţieieste organizată expoziţia ştiinţifico-didactică (cu caracter permanent), cu genericul PROMOVAREA EDUCAŢIEI ŞTIINŢIFICE MODERNE BAZATĂ PE EXPERIMENTE SI CERCETARE ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR NATURII (Fizica,Biologie,Chimie)

Expoziţia ştiinţifico-didactică reprezintă un bun prileg de a promova rezultatele  proiectului SALiS.
     SALiS înseamnă Student Active Learing in Science (Implicarea activă a elevului în procesul de studiere a ştiinţelor naturii)(vezi: Tehnici experimentale şi echipament cu cost redus…,pag.3).
     Profesorii disciplinelor reale din învăţămîntul preuniversitar pot urmări în cadrul expoziţiei rolul său în realizarea obiectivelor bazate pe experimente şi cercetare în domeniul ştiinţelor naturii, ea (expoziţia), având ca scop îndrumarea metodologică a cadrelor didactice prin consolidarea procesului de predare şi învăţare a ştiinţelor bazate pe cercetare şi implicare activă a elevilor.
     Expoziţia a reunit lucrările publicate în baza proiectului SALiS, realizat de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiPrintre lucrările prezentate sau regăsit: Evaluarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică a cadrelor didactice de la disciplinele: Fizica, Biologia, Chimia din perspectiva conceptului SALiS/Coord.; Lilia Pogolşa., dr., conf.univ., Nicolae Bucun, dr.hab., prof.univ.; Tehnici experimentale şi echipament cu cost redus în predarea ştiinţelor naturii: Ghid pentru profesorii disciplinelor reale/Nicolae Poppe, Silvija Markic, Inga Eilks; Curriculum pentru formarea continuă a profesorilor de Fizică/ Ion Botgros, Ludmila Franţuzan; Curriculum pentru formarea continuă a profesorilor de chimie/Ion Botgros, Elena Prunici; articole în revista de publicaţie străină Chemistry in Action!; Biologie: lucrări de laborator, clasa a 6-a/Aliona Glijin [et al.]; Ghid de predare a lucrărilor practice la Fizică/Mircea Colpajiu; Instruire activă în baza experimentului chimic / Aliona Mereuţă şi alte lucrări ştiinţifice ale proiectului dat.  În total  sunt prezentate la expoziţie 20 de lucrări.
     Participarea la lucrările expoziţiei îi va face capabili pe cadrele didactice de la disciplinele reale din învăţămîntul preuniversitarde a experimenta metode fundamentale de activitate în domeniul ştiinţelor naturii,iar aceste experimente pot fi o abordare doar prin utilizarea şi consultarea publicaţiilor proiectului Tempus SALiS.
     Expoziţia ştiinţifico-didactică permite cultivarea capacităţilor de autoinstruire,experimente,acumularea cunoştinţelor pentru soluţionarea unor demersuri didactice concrete.
     Lucrările expoziţiei reprezintă un avantaj pentru cadrele didactice din instituţiile preuniversitare care doresc să iasă în evidenţă şi să răspundă nevoilor sistemului de învăţămînt pentru o reînoire continuă a bazei de cunoştinţe şi a sistemului de cercetare pe care acestea se sprijină.
     În acest context, Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei are plăcerea să invite pe toţi cei interesaţi de tematica expoziţiei (membri ai comunităţii: cadrele didactice din instituţiile preuniversitare  şi universitare şi  personalul ştiinţifico-didactic din sfera cercetare şi inovare) să vă familiarizaţi mai îndeaproape cu publicaţiile proiectului Tempus SALiS prezentate în cadrul  expoziţiei ştiinţifico-didactică organizată în incinta  bibliotecii.

Coordonator al expoziţiei ştiinţifico-didactică : 
Elizaveta Globa, şef bibliotecă, grad de calificare 1 

În contextul proiectului Tempus SALiS, începand cu 11 martie 2013, în incinta Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei este organizată expoziţia ştiinţifico-didacticăÎn contextul proiectului Tempus SALiS, începand cu 11 martie 2013, în incinta Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei este organizată expoziţia ştiinţifico-didacticăÎn contextul proiectului Tempus SALiS, începand cu 11 martie 2013, în incinta Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei este organizată expoziţia ştiinţifico-didacticăÎn contextul proiectului Tempus SALiS, începand cu 11 martie 2013, în incinta Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei este organizată expoziţia ştiinţifico-didacticăÎn contextul proiectului Tempus SALiS, începand cu 11 martie 2013, în incinta Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei este organizată expoziţia ştiinţifico-didactică