În perioada 5-6 martie 2013 în cadrul catedrei Matematică şi Ştiinţe a avut loc susţinerea examenului de recalificare profesională la specialităţile Matematică şi Fizică. Evenimentele date au vizat discutarea celor mai actuale teme din domeniul didacticii ştiinţelor exacte cum ar fi:
  • Conexiuni disciplinare matematică-chimie în procesul educaţional la matematică în liceu;
  • Impactul metodelor interactive asupra formării competenţelor specifice la matematică în ciclul gimnazial;
  • Tehnologii didacice centrate pe elev în predarea-învăţarea-evaluarea matematicii în gimnaziu;
  • Dezvoltarea motivaţiei învăţării la matematică a elevilor din gimnaziu;,
  • Metode alternative de evaluare la matematică din perspectiva formării competenţelor specifice în gimanziu;
  • Metodologia formării competenţei de cunoaştere ştiinţifică la unitatea de învăţare a fenomenelor electromagnetice în gimanziu;
  • Metodologia formării competenţei de protecţie a mediului ambiant (treapta gimnazială;
  • Dimensiunilr valorice ale constanţelor universale în fizică;
  • Impactul experimentului fizic în formarea competenţei  de investigaţie ştiinţifică (treapta gimnazială) şi altele.

 

În perioada 5-6 martie 2013 a avut loc susţinerea examenului de recalificare profesională la specialităţile Matematică şi FizicăÎn perioada 5-6 martie 2013 a avut loc susţinerea examenului de recalificare profesională la specialităţile Matematică şi FizicăÎn perioada 5-6 martie 2013 a avut loc susţinerea examenului de recalificare profesională la specialităţile Matematică şi FizicăÎn perioada 5-6 martie 2013 a avut loc susţinerea examenului de recalificare profesională la specialităţile Matematică şi FizicăÎn perioada 5-6 martie 2013 a avut loc susţinerea examenului de recalificare profesională la specialităţile Matematică şi FizicăÎn perioada 5-6 martie 2013 a avut loc susţinerea examenului de recalificare profesională la specialităţile Matematică şi FizicăÎn perioada 5-6 martie 2013 a avut loc susţinerea examenului de recalificare profesională la specialităţile Matematică şi FizicăÎn perioada 5-6 martie 2013 a avut loc susţinerea examenului de recalificare profesională la specialităţile Matematică şi FizicăÎn perioada 5-6 martie 2013 a avut loc susţinerea examenului de recalificare profesională la specialităţile Matematică şi FizicăÎn perioada 5-6 martie 2013 a avut loc susţinerea examenului de recalificare profesională la specialităţile Matematică şi FizicăÎn perioada 5-6 martie 2013 a avut loc susţinerea examenului de recalificare profesională la specialităţile Matematică şi Fizică