În perioada 18-21 februarie 2013 în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei s-au desfăşurat examenele de licenţă la MASTERAT la specializările:

  • Pedagogia generală;
  • Teoria şi metodologia instruirii;
  • Management educaţional;
  • Psihologia socială şi Psihologia corecţională.

În acest context, au fost discutate probleme actuale din domeniul Ştiinţelor ale Educaţiei şi Ştiinţelor Sociale cum ar fi:

  • Valenţele formative ale culturii europene în cadrul studierii limbii  străine;
  • Dezvoltarea motivaţiei cognitive în procesul educaţional din învăţămîntul primar;
  • Proiectarea temelor cross-curriculare în contextul formării de competenţe şcolare;
  • Inteligenţa emoţională şi motivaţia pentru succes la preadolescenţi;
  • Particularităţile agresivităţii în relaţiile părinte-copil;
  • Coeziunea grupului şi atitudinea faţă de învăţare şi altele.

 

În perioada 18-21 februarie 2013 în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei s-au desfăşurat examenele de licenţă la MASTERATÎn perioada 18-21 februarie 2013 în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei s-au desfăşurat examenele de licenţă la MASTERATÎn perioada 18-21 februarie 2013 în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei s-au desfăşurat examenele de licenţă la MASTERATÎn perioada 18-21 februarie 2013 în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei s-au desfăşurat examenele de licenţă la MASTERATÎn perioada 18-21 februarie 2013 în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei s-au desfăşurat examenele de licenţă la MASTERAT