La 22 februarie 2013 echipa cercetătorilor al proiectului TEMPUS SALiS din IŞE a luat parte la şedinţa raportului final privind implementarea şi monitorizarea proiectului TEMPUS 511275- TEMPUS-1-2010-1GE- TEMPUS-JPCR "Student Active Learning in Science (SALiS) în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. În aşa mod, experţii ambelor instituţii au prezentat activităţile de succes ale acestui proiect şi idei de perspective în scopul  asigurării sustenabilităţii a concepţiei SALiS în viitor. În particular, colaboratorii IŞE au prezentat rezultate deosebite în domeniul elaborării bazelor conceptuale şi metodologiei de formare a competenţei ştiinţifice la  profesoriii de fizică, chimie şi biologie prin intermediul utilizării echipamentului cu cost redus în cadrul experimentelor de laborator (elaborate 3 curricula pentru formare continuă, ghiduri metodologice şi alt.) De asemenea, au fost prezentate 3 laboratoare moderne de fizică, chimie şi biologie, în baza cărora a fost lansat Centrul de Excelenţă Didactică cu obiectivul de a elabora noi softuri educaţionale pentru profesorii de specialitate.
 

Şedinţa raportului final privind implementarea şi monitorizarea proiectului TEMPUS 511275- TEMPUS-1-2010-1GE- TEMPUS-JPCR “Student Active Learning in Science (SALiS) Şedinţa raportului final privind implementarea şi monitorizarea proiectului TEMPUS 511275- TEMPUS-1-2010-1GE- TEMPUS-JPCR “Student Active Learning in Science (SALiS) Şedinţa raportului final privind implementarea şi monitorizarea proiectului TEMPUS 511275- TEMPUS-1-2010-1GE- TEMPUS-JPCR “Student Active Learning in Science (SALiS) Şedinţa raportului final privind implementarea şi monitorizarea proiectului TEMPUS 511275- TEMPUS-1-2010-1GE- TEMPUS-JPCR “Student Active Learning in Science (SALiS) Şedinţa raportului final privind implementarea şi monitorizarea proiectului TEMPUS 511275- TEMPUS-1-2010-1GE- TEMPUS-JPCR “Student Active Learning in Science (SALiS) Şedinţa raportului final privind implementarea şi monitorizarea proiectului TEMPUS 511275- TEMPUS-1-2010-1GE- TEMPUS-JPCR “Student Active Learning in Science (SALiS) Şedinţa raportului final privind implementarea şi monitorizarea proiectului TEMPUS 511275- TEMPUS-1-2010-1GE- TEMPUS-JPCR “Student Active Learning in Science (SALiS) Şedinţa raportului final privind implementarea şi monitorizarea proiectului TEMPUS 511275- TEMPUS-1-2010-1GE- TEMPUS-JPCR “Student Active Learning in Science (SALiS) Şedinţa raportului final privind implementarea şi monitorizarea proiectului TEMPUS 511275- TEMPUS-1-2010-1GE- TEMPUS-JPCR “Student Active Learning in Science (SALiS) Şedinţa raportului final privind implementarea şi monitorizarea proiectului TEMPUS 511275- TEMPUS-1-2010-1GE- TEMPUS-JPCR “Student Active Learning in Science (SALiS) Şedinţa raportului final privind implementarea şi monitorizarea proiectului TEMPUS 511275- TEMPUS-1-2010-1GE- TEMPUS-JPCR “Student Active Learning in Science (SALiS) Şedinţa raportului final privind implementarea şi monitorizarea proiectului TEMPUS 511275- TEMPUS-1-2010-1GE- TEMPUS-JPCR “Student Active Learning in Science (SALiS) Şedinţa raportului final privind implementarea şi monitorizarea proiectului TEMPUS 511275- TEMPUS-1-2010-1GE- TEMPUS-JPCR “Student Active Learning in Science (SALiS) Şedinţa raportului final privind implementarea şi monitorizarea proiectului TEMPUS 511275- TEMPUS-1-2010-1GE- TEMPUS-JPCR “Student Active Learning in Science (SALiS) Şedinţa raportului final privind implementarea şi monitorizarea proiectului TEMPUS 511275- TEMPUS-1-2010-1GE- TEMPUS-JPCR “Student Active Learning in Science (SALiS) Şedinţa raportului final privind implementarea şi monitorizarea proiectului TEMPUS 511275- TEMPUS-1-2010-1GE- TEMPUS-JPCR “Student Active Learning in Science (SALiS) Şedinţa raportului final privind implementarea şi monitorizarea proiectului TEMPUS 511275- TEMPUS-1-2010-1GE- TEMPUS-JPCR “Student Active Learning in Science (SALiS) Şedinţa raportului final privind implementarea şi monitorizarea proiectului TEMPUS 511275- TEMPUS-1-2010-1GE- TEMPUS-JPCR “Student Active Learning in Science (SALiS)