Aviz
Joi, 14 martie, 2013, ora 14.00,
în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinată teza de doctor în psihologie a dnei VASIAN Tatiana, cu tema:
PARTICULARITĂŢILE PSIHOSOCIALE ALE ATITUDINILOR PARENTALE FAŢĂ DE COPILUL CU DIZABILITĂŢI,
specialitatea 19.00.05. – Psihologie socială.
Conducător ştiinţific: BUCUN N., dr. hab. în psihologie, prof. univ.
Şedinţa se va desfăşura în sala 212 a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doina, 104.