BIBLIOTECA INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

CATEDRA LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Simpozion ştiinţific

IOAN SLAVICI – PROZATOR, ADEPT AL REALISMULUI

(165 de ani de la naştere)

cu participarea cadrelor didactice de la cursurile de formare profesională Limba şi Literatura Română


JOI, 14 FEBRUARIE 2013

SALA DE LECTURĂ, ETAJUL I

PROGRAM