AVIZ 
Marţi, 19  februarie 2013, ora 14:00, 
în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinata teza de doctor habilitat in pedagogie a dlui BACIU Sergiu, cu tema:
TEORIA ŞI METODOLOGIA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR,  
specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală.
Consultant ştiinţific: SILISTRARU N., dr. hab. în pedagogie, prof. univ.
Sedinta se va desfasura în sala 212 a Institutului de Stiinte ale Educatiei, str. Doina, 104.