Vineri, 8  februarie 2013, ora 14:00, în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a fost examinată  teza de doctor in pedagogie a dnei BRAGHIŞ Maria, cu tema:STRATEGII PEDAGOGICE DE OPTIMIZARE A PARTENERIATULUI ŞCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATEÎN TREAPTA ÎNVAŢĂMÎNTULUI PRIMAR,  specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală. Consultant ştiinţific: CUZNEŢOV L., dr. hab. în pedagogie, prof. univ.

Vineri, 8 februarie 2013, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinată teza de doctor in pedagogie a dnei BRAGHIŞ MariaVineri, 8 februarie 2013, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinată teza de doctor in pedagogie a dnei BRAGHIŞ MariaVineri, 8 februarie 2013, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinată teza de doctor in pedagogie a dnei BRAGHIŞ MariaVineri, 8 februarie 2013, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinată teza de doctor in pedagogie a dnei BRAGHIŞ MariaVineri, 8 februarie 2013, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinată teza de doctor in pedagogie a dnei BRAGHIŞ MariaVineri, 8 februarie 2013, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinată teza de doctor in pedagogie a dnei BRAGHIŞ MariaVineri, 8 februarie 2013, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinată teza de doctor in pedagogie a dnei BRAGHIŞ MariaVineri, 8 februarie 2013, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinată teza de doctor in pedagogie a dnei BRAGHIŞ Maria Vineri, 8 februarie 2013, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinată teza de doctor in pedagogie a dnei BRAGHIŞ Maria