AVIZ 
Vineri, 8  februarie 2013, ora 1400, 
în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinata teza de doctor in pedagogie a dnei BRAGHIŞ Mariacu tema:
STRATEGII PEDAGOGICE DE OPTIMIZARE A PARTENERIATULUI ŞCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE
ÎN TREAPTA ÎNVAŢĂMÎNTULUI PRIMAR,  

specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală.
Consultant ştiinţific: CUZNEŢOV L., dr. hab. în pedagogie, prof. univ.
Sedinta se va desfasura în sala 212 a Institutului de Stiinte ale Educatiei, str. Doina, 104.