Rechizitele bancare pentru transfer Studii Masterat
 
 
Ministerul Educaţiei 
Furnizor Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Adresa: or. Chişinău, str.Doina 104     
Cod fiscal 1011601000114  
IBAN MD78TRPAAA142310C01172AA
MF-TT Chişinău-bugetul de stat
Cod bancar TREZMD2X      33114001
Tel.46-82-91,46-03-66/ fax 45-98-54
 
 
IMPORTANT:
La efectuarea transferului, în ordinul de plata (destinaţia plăţii) indicaţi numele/prenumele persoanei şi numarul contractului
 
Ordinul de plată îl puteți descărca de aici: format PDF Ordin de plată format WORD Ordin de plată