În atenţia candidaţilor admişi la studii superioare de master, ciclul II,
anul de studii 2016-2017,
la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Dragi colegi,

Vă rugam respectuos să prezentaţi – până la 13 august 2016 – următoarele acte în original:
  • actul de studii şi suplimentul la diplomă;
  • certificatul medical (formular 086-U);
  • livretul militar sau adeverinţa de recrut (după caz).
Documentele nominalizate vor fi prezentate Comisiei de Admitere pe adresa:
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
str. Doina, 104, biroul 101 A (etajul I),
mun. Chişinău.
Telefon de contact: 022468732

Programul de activitate a Comisiei de Admitere:
Luni – Vineri: orele 09.00 – 17.00
Sâmbătă:     orele 09.00 – 14.00
 
*Notă: Comisia de Admitere se obligă să păstreze documentele prezentate şi să le returneze posesorilor după semnarea Ordinului IŞE cu privire la înmatricularea la studii superioare de master, ciclul II.